Silny trend wzrostowy w turystyce z Polski do Niemiec

archiwum DZT

Po raz kolejny odbył się w Warszawie w hotelu „Bristol” workshop Niemieckiej Centrali Turystyki /DZT/.

 

Systematycznie wzrasta w Niemczech ruch turystyczny z Polski. Wg statystyk Federalnego Urzędu Statystycznego w 2016 roku przyjazdy turystyczne z Polski wzrosły o 5,4% (2 638 639 noclegów Polaków w hotelach i pensjonatach powyżej 9 łóżek). W bieżącym roku za okres styczeń-sierpień wzrost wyniósł aż 10,3%, w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.
 
Z całą pewnością przyczyniła się do tego działalność Biura Marketingu i Sprzedaży DZT w Polsce.

Jak powiedział jego dyrektor Tomasz Pędzik: „Organizujemy nasz workshop corocznie i cieszymy się z rekordowej liczby niemieckich wystawców i dużego zainteresowania polskich biur podróży. Mieliśmy wielu uczestniczących kolejny raz, co znaczy, że kontakty biznesowe nawiązane w poprzednich edycjach przynoszą rezultaty i warto pojawić się znów w Warszawie. Ale co cieszy jeszcze bardziej, mieliśmy bardzo wielu nowych wystawców, w tym z Badenii-Wirtembergii, Hesji, Niemiec Północnych, sieci hotelowe. Wszyscy oni dostrzegają ogromny potencjał polskiego rynku. Jesteśmy sąsiadami, infrastruktura komunikacyjna jest świetna, Niemcy stają się naturalnym celem krótkich wypadów weekendowych i urlopowych Polaków. Mam nadzieję, że produkty i oferty przedstawione polskim biurom podróży podczas workshopu zaowocują nowymi pomysłami na programy wycieczkowe i zostaną skomercjalizowane.”
 
W workshopie wzięło udział 28 instytucji niemieckich reprezentujących miasta, regiony, hotele, biura podróży i atrakcje turystyczne. Wartym podkreślenia jest fakt, że odpowiedniki naszych ROT-ów i LOT-ów w Niemczech mogą prowadzić działalność handlową, a wypracowane zyski zasilają dodatkowo fundusze promocyjne.
Workshop DZT cieszył się olbrzymim zainteresowaniem strony polskiej; uczestniczyło w nim aż 51 biur podróży z całego kraju.

Tak skomentował wydarzenie Wojciech Birut – przedstawiciel INTERTRANS Podróże z Głogowa /woj. dolnośląskie/: „Workshop był bardzo interesujący. W jego trakcie można było porozmawiać z naprawdę wieloma oferentami z różnych części Niemiec, a kierunek niemiecki jest dla nas bardzo ważny chociażby ze względu na to, że jesteśmy z zachodniej części Polski. Chciałbym również podkreślić jego bardzo profesjonalne przygotowanie.”
 
Perfekcyjną organizację workshopu podkreślali wszyscy jego uczestnicy. Miłym, chociaż nieplanowanym akcentem było wręczenie dyr. Tomaszowi Pędzikowi i pani Agacie Płońskiej z DZT,  przez prezesa Cezarego Kasprowicza, pamiątkowych medali Biura Turystyki PZMot, obchodzącego w tym roku jubileusz 60-lecia.