Ryanair: nasze procedury apelacyjne są prawidłowe

archiwum Ryanaira

Linia lotnicza Ryanair z zadowoleniem przyjęła orzeczenie Sądu Apelacyjnego podtrzymujące dotychczasową politykę Ryanair w zakresie komunikacji i bezpośredniej wypłaty odszkodowań z tytułu EU261 na rzecz klientów oraz odrzuceniu wniosku firmy Bott & Co Solicitors Ltd o wypłatę wynagrodzeń, których nie mogą uzyskać od klientów, gdyż Ci otrzymali bezpośrednie odszkodowania or Ryanair.

Sędzia Lewison, który przewodniczył w rozprawie sądu apelacyjnego i orzekał wraz z sędziami Simonem i Lindblomem, stwierdził, że procedury reklamacyjne Ryanaira „umożliwiają pasażerom dochodzenie odszkodowań przy minimalnym nakładzie pracy”.

Sąd apelacyjny orzekł więc dokładnie tak samo jak Sąd Najwyższy w Londynie, który w zeszłym roku orzekł, iż “Ryanair stworzył czytelny i łatwy w użyciu system, dzięki któremu pasażerowie mogą wysuwać roszczenia o odszkodowania w związku z opóźnieniem lub anulacją lotu online lub korespondencyjnie bez pomocy osób trzecich.”

Ryanair wzywa wszystkich pasażerów, którzy chcieliby wnieść roszczenia odszkodowawcze z tytułu EU261, do uczynienia tego bezpośrednio w Ryanair i unikania tzw. „łowców reklamacji” jak Bott & Co, Fairplane, Hayward Baker, Sky Legal i Flightright, którzy pobierają prowizję w wysokości ponad 40 proc. z odszkodowania w wysokości 250 funtów. Klienci, którzy zgłoszą roszczenia bezpośrednio w Ryanair otrzymają 100 proc. odszkodowania bez konieczności odliczenia honorarium „łowców reklamacji”.

W zeszłym roku Ryanair utworzył specjalny dział ds. obsługi odszkodowań, który rozpatruje wnioski o odszkodowania w ciągu 10 dni roboczych.