Rusza akcja #JedziemynaWycieczkęSzkolną

fot. archiwum ATAS

Branża turystyczna wznawia zeszłoroczną akcję #RatujmyWycieczkiSzkolne pod nową nazwą #JedziemynaWycieczkęSzkolną. Według inicjatorów, że jest to nazwa bardziej adekwatna biorąc pod uwagę napawającą optymizmem wiarę w powroty wycieczek i długofalowy aspekt przedsięwzięcia.

Jak podkreślają inicjatorzy akcji: „Nauczyliśmy się funkcjonować w nowej rzeczywistości, a organizacja wycieczek szkolnych nabrała nowego wymiaru. Pierwotna akcja nie ma już odzwierciedlenia w aktualnych potrzebach odbiorców – dezaktywowała się. Chcemy jednak kontynuować tę inicjatywę, nadając jej bardziej pozytywny wydźwięk.”

Strona akcji została zaktualizowana a prace nad nową domeną jediemynawycieczkeszkolna.pl jeszcze trwają. Stara domena została zachowana, ale będzie przekierowana na jedziemynawycieczkeszkolna.pl – tak aby zachować dotychczasowe linki w sieci i uzyskane pozycjonowanie.

Wydarzenie zostało również przedłużone na facebooku.

Jakie są cele akcji:

Dostarczenie rzetelnych i sprawdzonych informacji – pomoc merytoryczna i praktyczna oraz wsparcie w organizacji wycieczek szkolnych w dobie pandemii.

Zachęcanie do organizacji wycieczek w roku szkolnym 2021/2022 – ukazanie korzyści z wycieczek, z głównym naciskiem na ich integracyjny charakter. (Integracja jak ważny, a jednocześnie zaniedbany przez ostatni rok, aspekt w rozwoju ucznia).

Tworzenie pozytywnego przekazu – zerwanie z niekorzystnymi mitami oraz łagodzenie i niwelowanie obaw wśród rodziców, nauczycieli i dyrektorów. (Jedziemy na wycieczkę, bo jest to możliwe, bezpieczne i potrzebne).

Stworzenie platformy do wymiany doświadczeń – stymulowanie do dyskusji oraz ułatwienie komunikacji między nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, a podmiotami zaangażowanymi w realizację wycieczek jak biura podróży, hotele, przewoźnicy, parki rozrywki.

Założenia akcji

Akcja ma zasięg ogólnopolski i skierowana jest do: nauczycieli, dyrektorów, rodziców, uczniów oraz różnych podmiotów z branży turystycznej.

Akcja jest organizowana przez partnerów, którzy wyrazili chęć członkostwa (ATAS jest jedynie administratorem akcji). Inicjatywa jest tworzona wspólnie i wymaga wspólnego zaangażowania.

Narzędziem dotarcia do grupy docelowej jest: dedykowana strona jedziemynawycieczkeszkolna.pl; wydarzenie na facebooku “W roku 2021/2022 wyjadę na wycieczkę szkolną”; pakiet grafik do udostępnienia; pakiet materiałów szkoleniowych – video, pdf, blog itp.

Udział w akcji jest bezpłatny!

Ruszyła akcja „Ratujmy wycieczki szkolne”