Rok pomocy agentom turystycznym to tyle co ich roczne podatki VAT

OSAT prosi o roczną pomoc
Uczestnicy wyjazdu OSAT do Tunezji w 2013 roku/fot. AG

Według Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych, agenci odprowadzają do budżetu około 135 mln złotych rocznie. Mniej więcej tyle samo wyniosłaby ewentualna roczna pomoc dla nich: postojowe i zwolnienie z ZUS.

Koszty pomocy

OSAT podliczył, że świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł za każdy miesiąc przestoju to wydatek rzędu: 2500 biur x 2000 zł = 5 mln złotych miesięcznie. Zniesienie składek ZUS w wysokości średnio około 1400 zł na pracownika: 8 360 pracowników x 1500 zł = około 12,5 mln złotych.

OSAT podkreśla, że te wyliczenia były aktualne jeszcze latem tego roku, jednak prawdopodobnie ok. 15 proc. firm się zamknęło. Dotyczyło to głównie podmiotów, które nie spełniały kryteriów pomocy z PFR, czy nie zakwalifikowały się na wypłaty świadczeń postojowych, czy umorzeń ZUS.

Biorąc to pod uwagę, OSAT zakłada że koszty programów pomocowych dla budżetu Państwa to: – ok 3 mln złotych miesięcznie z tytułu świadczenia postojowego – ok 9 mln złotych miesięcznie z tytułu umorzenia składek, czyli razem 12 mln złotych miesięcznie

Mierzalne korzyści z pomocy

Jednocześnie OSAT podkreśla, że przychody z tytułu sprzedaży oferty wyjazdowej dwudziestu największych touroperatorów w Polsce to około 10 mld złotych. Zakładając zaś, że około 65 proc. tego trafia do agentów turystycznych okazuje, się że ten kanał sprzedaży odpowiedzialny jest za ok 6,5 mld złotych sprzedaży.

Według OSAT, jeśli średnia wartość procentowa prowizji oscyluje w granicach 9 proc., przychody agentów w tytułu sprzedaży ofert touroperatorów to 580 mln złotych. A to z kolei oznacza to, że z tytułu samego podatku VAT agenci odprowadzają do budżetu około 135 mln złotych rocznie.

OSAT w liście skierowanym do wicepremiera Jarosława Gowina wskazuje, że każdy kolejny miesiąc pomocy dla agentów, w wysokości 12 mln złotych to zaledwie jedna dziesiąta tego, co ten sektor odprowadzał do budżetu tylko z tytułu podatku VAT rocznie.

Agenci stanowią o sile rynku

Według szacunków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych, agenci turystyczni odpowiedzialni są za ok 65-70 proc sprzedaży w Polsce.

Agencje turystyczne to firmy działające na rynku średnio od 15 lat. 14,71 proc. z nich istnieje 21 lub więcej lat, 38,42 proc. – między 11 a 20 lat, a 46,68 proc. – krócej niż 10 lat.

Najwięcej z nich, bo 73,57 proc., to jednoosobowe działalności gospodarcze. 15,26 proc. spośród agentów turystycznych stanowią spółki cywilne, 8,77 proc. – spółki z o.o. a 3 proc. – inne formy.

Średnio w każdej z agencji turystycznych zatrudnionych jest 3,3 osoby, a 3,1 opłaca składki ZUS.

Ilu jest agentów turystycznych w Polsce?

Według systemu MerlinX aktywnych jest 2380 agentów. Z tym, że nie wszyscy agenci korzystają z tego systemu, ok 10 proc. – nie. Z kolei GUS oblicza liczbę działalności, które mają wpisane w PKD agenta turystycznego na 2 800. Zawarta w tym jest jednak liczba firm, które nie prowadzą działalności agencyjnej. Tak więc, według OSAT, można założyć, że liczba działających agentów turystycznych w Polsce wynosi ok2,5 tysiąca.

Licząc, że zatrudniają średnio po 3,3 osoby, a do tego trzeba dodać jeszcze pewną liczbę osób pracujących w biurach agencyjnych Travelplanet.pl i Wakacje.pl – agenci zatrudniają ok 9 tysięcy osób. 93 proc. z nich czyli 8370 ma opłacane składki ZUS.

Agenci są niezbędni na rynku

Według badań rynku praktycznie 80 proc. agentów turystycznych to kobiety. Branża ta jest jedną z tych, która statystycznie aktywizuje zawodowo jeden z największych odsetków kobiet. Blisko 70 proc. z biur agencyjnych działa indywidualnie, nie będąc częścią dużych sieci franczyzowych i touroperatorskich.

Jak podkreśla OSAT, to firmy rodzinne, mikro firmy na stałe wrośnięte w lokalną tkankę działające średnio od kilkunastu lat. Szczególnie w dobie zawirowań takich jak Arabska Wiosna, czy obecnie pandemia COVID-19 uwidocznia się znaczenie agentów turystycznych. Żaden z touroperatorów nie jest w stanie obsłużyć tak ogromnej liczby anulacji, przełożonych terminów i voucherów własnymi zasobami.

Prośba o pomoc

Według przeprowadzonego 1 listopada 2020 wśród agentów turystycznych badania, w tym roku odnotowali oni spadki przychodów w wysokości 85 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

W liście skierowanym do wicepremiera Jarosława Gowina, OSAT podkreśla, że dzięki agentom składki ZUS odprowadzane są dla 8370 pracowników. W związku z tym, że co najmniej do marca 2021 roku agenci turystyczni będą praktycznie pozbawieni możliwości pracy zarobkowej, a przychody będą mniejsze o średnio 80 proc w porównaniu do roku poprzedniego, OSAT zwraca się do ministerstwa o przyznanie kolejnych pakietów pomocowych, które nie będą wiązały się z dużym nadszarpnięciem budżetu, a jednocześnie uratują tysiące miejsc pracy.

Jak dotąd, agenci turystyczni otrzymali postojowe i zwolnienie z ZUS na sześć miesięcy – na trzy w ramach pierwszej “tarczy”, dostępnej dla wszystkich oraz na kolejne trzy w ramach “tarczy branżowej”, znowelizowanej w październiku.

OSAT przeprowadził badanie wśród 500 agentów. Autorem badań jest wiceprezes OSAT, Marcin Chiliński

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center