Rainbow wycofuje się z „procentu unijności”

Nowe warunki naliczania VAT od prowizji przedstawione agentom przez Rainbow zakładały stosowanie „stawki mieszanej” w przypadku wyjazdów realizowanych na terenie UE i poza nią. Po publikacji przez nas opinii doradcy podatkowego Rainbow wycofuje się z tego pomysłu.

Problem bierze się z tego, że w przypadku sprzedaży usług realizowanych poza UE agenci powinni stosować zerową stawkę VAT za swoją prowizję, a w przypadku gdy wyjazd odbywa się na terenie UE – stawkę podstawową 23 proc. Z tym że część wyjazdów odbywa się w krajach należących do wspólnoty i w tych, które są poza nią. Rainbow zalecał w takich wypadkach naliczanie „stawki mieszanej” obliczanej na podstawie tabelki określającej „procent unijności”.

Do pomysłu tego krytycznie odniosła się Justyna Zając-Wysocka, radca prawny, doradca podatkowy z Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych. Zapytana przez nas o opinię podkreśliła, że nie istnieją podstawy prawne, by stosować dwie stawki VAT w odniesieniu do tej samej usługi w przypadku, gdy nie przewiduje tego wprost ustawa. W jej ocenie taka praktyka byłaby ryzykowna dla agentów.

W swoim komunikacie wysłanym wczoraj do agentów Rainbow wycofał się z tego zalecenia. Według touroperatora w przypadku wyjazdów do krajów UE i poza nią należy stosować zawsze stawkę 23 proc.

„W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi stawek VAT od prowizji (zmiana sposobu naliczania podatku VAT od 1 kwietnia 2019), a przede wszystkim od imprez, które odbywają się częściowo w Unii Europejskiej a częściowo poza jej obszarem (sytuacja taka dotyczy przede wszystkim wycieczek objazdowych) Rainbow Tours wyjaśnia, że do dnia 29 marca 2019 nie otrzymała wiążącej interpretacji z Izby Skarbowej.

Wobec powyższego zaproponowane przez nas rozwiązanie (konsultowane z doradcą podatkowym), polegające na podziale procentowym prowizji na cześć „unijną” (stawka VAT 23% ) oraz „poza unijną” (VAT 0 proc.) uważamy za obarczone ryzykiem dla płatnika podatku VAT. Dlatego zalecamy naszym Agentom w tych przypadkach zastosowanie stawki VAT 23 proc., co pozwoli uniknąć ewentualnych sankcji karno-skarbowych w związku z uszczupleniem podatku VAT. Niezwłocznie po otrzymaniu wiążącej interpretacji poinformujemy naszych partnerów o jej brzmieniu” – czytamy w komunikacie Rainbow.

Przeczytaj wszystkie nasze artykuły o VAT od prowizji agencyjnych.