Projekt opozycji: postojowe i zwolnienie z ZUS niezależnie od PKD

Projekt opozycji: postojowe i zwolnienie z ZUS
Konferencja prasowa posłów KO / fot. Twitter

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji „tarczy 6.0” autorstwa posłów Koalicji Obywatelskiej. Przewiduje on uchylenie zapisów o tym, że świadczenia dla poszkodowanych firm mają być przyznawane według kodów PKD. Warunkiem miałby być m.in. spadek przychodów o 30 proc.

Projekt posłów KO trafił do Sejmu 16 grudnia 2020 roku. Zakłada m.in. zwolnienie ze składek na ZUS do III 2021 roku, wprowadzenie świadczeń postojowych nieuzależnionych od wiodącego PKD, przesunięcie terminu spłat rat kredytowych i dofinansowanie kosztów stałych przedsiębiorców w wysokości 70 proc. straty brutto przy spadku przychodów o 30 proc.

Zakaz działalności, chaos i brak pomocy

„Rząd pozostawił turystykę bez pomocy. Każde państwo, które wyłącza jakąś działalność gospodarczą, przekazuje przedsiębiorcom ekwiwalent utraconych korzyści. Dzisiaj tysiące polskich firm i dziesiątki tysięcy polskich pracowników pozostają bez jakiejkolwiek pomocy finansowej. Blisko 90 proc. firm praktycznie od października jest zamknięta na wszystkich terenach turystycznych i dotyczy to części turystyki w pozostałych miejscach w Polsce” – komentował poseł Piotr Borys podczas konferencji prasowej 16 grudnia.

„Nasza ustawa obejmuje wszystkie zakresy pomocy od postojowego przez zwolnienia z ZUS, bezpośrednią pomoc finansową i rozłożenie w czasie rat leasingowych i kredytowych. Żądamy, aby ustawa była procedowana bez zwłoki” – dodał.

„Przedsiębiorcy, którym zabrania się działalności, powinni wiedzieć, jakiej pomocy spodziewać się od państwa. Tymczasem u nas przyznawaniu pomocy towarzyszy chaos i wielka niewiadoma” – powiedziała posłanka KO Mirosława Nykiel.

KO: postojowe dla każdego przy 30 proc. spadku

W projekcie czytamy m.in., że dodatkowe postojowe przysługiwałoby przedsiębiorcom, którzy w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, uzyskali przychód niższy co najmniej o 30 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Dla firm założonych po 30 listopada 2019 roku przychód miałby być porównywany do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w okresie od 1 grudnia 2019 r. do września 2020 roku.

Projekt zakłada też, że dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w okresie od 1 października 2020 r. do 31 marca 2021 r, a prawo do niego nabywa się, jeśli „przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do dnia wejścia w życie ustawy, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.”

Projekt ustawy (EW-020-361/20) złożony przez posłankę Mirosławę Nykiel został skierowany do konsultacji społecznych.

Tarcza 6.0 weszła w życie. Na co mogą liczyć firmy turystyczne?