Prezes Neckermanna: co mogą zrobić agenci

Maciej Nykiel, prezes Neckermann Polska, w liście do agentów i franczyzobiorców odpowiedział na 6 najczęściej pojawiających się i najważniejszych pytań.

 

1. Czy Nekermann zapłaci należna agentowi prowizję za sprzedaż wycieczek?

Prawo Upadłościowe jest bezwzględne i Neckermann Polska nie może wysłać do agentów żadnych środków mimo, że zawsze roliczał się terminowo i sumiennie ze wszystkich płatności. To syndyk będzie decydował o tym,komu i ile pieniędzy może zapłacić.

2. Czy agenci mają wystawiać faktury prowizyjne?

Formalnie agenci powinni, jak co miesiąc wystawić faktury prowizyjne, a Neckermann ma obowiązek je przyjąć. Jednak, prezes, z uwagi na różne formy prowadzenia działalności gospodarczej i fakt powstania obowiązku podatkowego, radzi, by każdy skonsultował tę decyzję ze swoimi doradcami księgowymi i podatkowymi przed wystawieniem faktury.

3. Aplikacja do samofakturowania będzie działala?

Co prawda zostałaona zostało czasowo wyłączona, ale od środy wieczorem można z niej ponownie korzystać.

4. Do kogo mają zwracać się klienci?

Według precyzyjnego zapisu Ustawy, w pierwsze kolejności klienci powinni zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Neckermann jak i ubezpieczyciel pomagają, ale pierwszym koniecznym miejscem jest Urząd Marszałkowski. (wszystkie naiary dostępne są na stronie neckermann.pl)

5. Zapłaciłem jako agent za mojego klienta, który został wyrzucony z hotelu na Krecie. Dodatkowo kupiłem mu transfer taksówką nalotnisko i inne usługi związane z repatriacją. Czy i od kogo dostanę zwrot pieniędzy?

Zwrot jest należny. Zgodnie z konstrukcją gwarancji ubezpieczeniowej, zwrot kosztów należy się klientowi, a nie agentowi. Tak więc o zwrot musi wystąpić klient, albo klient musi dokonać cesji praw z tytułu umowy klienta o imprezę turystyczną na agenta.

6. Kto oprócz Neckermanna, Marszalka i Allianz może pomóc agentom, do kogo mają się zwrócić o pomoc?

Prezes Neckermann Polska rekomenduje kontakt z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Agentów Turystycznych, które od środy rano udziela porad. Marek Kamieński, wiceprezes OSAT-u i biegły sądowy z zakresu turystyki, wyraził zgodę i chęć merytorycznego wsparcia.