PPL przekształca się w spółkę akcyjną. “To krok w stronę połączenia z grupą CPK”

fot. D. Kłosiński

Pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała podpisał akt przekształcający Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w spółkę prawa handlowego. Jest to wypełnienie zapisów Ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego i krok w stronę włączenia PPL do grupy kapitałowej CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka przygotowująca m.in. budowę portu lotniczego, dla którego został złożony wniosek o decyzję środowiskową i trwa wykup nieruchomości. To także inwestor przygotowujący budowę ok. 2 tys. km linii kolejowych. Porty Lotnicze to z kolei największy w Polsce podmiot zajmujący się zarządzaniem portami lotniczymi. Jest właścicielem i zarządcą m.in. Lotniska Chopina w Warszawie oraz portów lotniczych w Zielonej Górze i Radomiu. Posiada też udziały w większości portów regionalnych w Polsce.

Po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców PPL będzie mógł funkcjonować na rynku usług lotniczych jako spółka prawa handlowego. W takiej formie prawnej działa większość zarządców portów lotniczych w Europie. Oznacza to odejście od formy prawnej przedsiębiorstwa państwowego (dotychczas w Polsce istniało jedynie 10 aktywnych podmiotów tego typu, ale tylko PPL o tak dużej skali działalności).

“Podpisując akt przekształcenia PPL w spółkę akcyjną, wykonujemy zapowiedziany, konsekwentny krok w kierunku budowy grupy kapitałowej CPK, która będzie mogła łatwiej sprostać wymaganiom rynkowym i być oparciem dla całego sektora. Celem jest stworzenie najsilniejszej grupy lotniskowej w Europie Środkowo-Wschodniej i istotnego lotniczego podmiotu na lotniskowej arenie europejskiej” – powiedział Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej i pełnomocnik rządu ds. CPK.

Kolejnym krokiem w ramach przygotowanego planu będzie wniesienie przez pełnomocnika rządu ds. CPK akcji nowej spółki PPL do spółki celowej CPK (jako wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego CPK), co powinno się wydarzyć do końca III kw. tego roku.

Skutkiem tych zmian będzie dołączenie PPL do grupy kapitałowej CPK skupiającej największe aktywa i procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury lotniskowej. Będzie ona odpowiedzialna za pozyskiwanie finansowania dla zadań inwestycyjnych CPK, koordynację inwestycji i integrację zasobów państwa wokół Programu CPK.

Karta EKUZ od ręki na Lotnisku Chopina. Nowy punkt NFZ w porcie lotniczym Okęcie