POT buduje zespół do obsługi bonu turystycznego. Rozpoczął się nabór pracowników

POT rozpoczyna budowę zespołu ds bonu turystycznego
Logotyp POT

Na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej ukazało się ogłoszenie, w którym POT szuka referenta/specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz specjalisty/starszego specjalisty ds. obsługi prawnej w Oddziale zamiejscowym ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego.

Dla pierwszej z osób przewidziano następujące zadania:

• analiza wniosków przychodzących pod kątem ustalenia potrzeby wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego,
• prowadzenie postępowań w sprawach, w których ustawa o Polskim Bonie Turystycznym wymaga wydania decyzji administracyjnej,
• podejmowanie czynności związanych z występowaniem do organów administracji, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w ww. sprawach,
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału Zamiejscowego i Polskiej Organizacji Turystycznej,
• przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w ww. sprawach,
• sporządzanie analiz i statystyk dotyczących ww. postępowań administracyjnych w celu uzyskania informacji o charakterze przekrojowym przydatnych do właściwej realizacji zadań,
• obsługa beneficjentów.
Na drugą osobę czekają zadania:
• prowadzenie postępowań administracyjnych w których ustawa o Polskim Bonie Turystycznym wymaga wydania decyzji administracyjnej w tym między innymi:
o opiniowanie i zatwierdzanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznania świadczenia w oparciu o przekazane dane,
o nadzór nad rejestrem decyzji administracyjnych,
o monitoring czynności w postępowaniu wyjaśniającym,
o udział w opracowaniu, opiniowaniu i tworzeniu procedur,
o udzielanie informacji merytorycznych w sprawach związanych z przyznaniem świadczenia.
• podejmowanie czynności związanych z występowaniem do organów administracji oraz innych podmiotów w ww. sprawach,
• przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w ww. sprawach,
• sporządzanie analiz i statystyk dotyczących m.in. udzielania zamówień publicznych oraz zawierania umów w celu uzyskania informacji o charakterze przekrojowym przydatnych do właściwej realizacji zadań,
• sporządzanie projektów stanowisk oraz interpretacji prawnych w sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej w szczególności w odniesieniu do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym,
• sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów,
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi powołanymi w ramach Oddziału Zamiejscowego Polskiej Organizacji Turystycznej.

Oba stanowiska stanowiska wiążą się z pracą w oddziale w Wieliczce.

Całość ogłoszenia można znaleźć na stronie POT

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: [email protected] w terminie do 4 sierpnia.

POT zatrudni 50 osób, by obsłużyć bon turystyczny