Portugalia zniosła restrykcje przyjazdowe

1 lipca portugalski rząd zniósł obowiązek okazania Unijnego Certyfikatu Covid lub negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19 przed wejściem na pokład samolotu. Dotyczy to pasażerów, dla których Portugalia jest celem podróży jak i tych w tranzycie. Nie ma kontroli dokumentów Covid-19 również na przejściach lądowych jaki przy przyjeździe do Portugalii kontynentalnej droga morską.

Przy przyjeździe do Portugalii drogą morską, również nie jest wymagany negatywny wynik testu na obecność Covid-19 lub Unijny Certyfikatu Covid
W czasie pobytu w Portugalii kontynentalnej, należy pamiętać o obowiązku noszenia maseczek w środkach transportu zbiorowego jak np. samolot (dot. również dzieci od 10 r.ż.), komunikacji miejskiej, pociągach, autobusach dalekobieżnych czy taksówkach. Maseczki należy też nosić w placówkach służby zdrowia.
Szczegółowe informacje są dostępne poprzez https://www.visitportugal.com/en/node/446781

Archipelag Madery i Archipelag Azorów, z racji swojej autonomii, mają własne zasady zapobiegania Covid-19.
W przypadku Archipelagu Madery, są one podobne do zasad w kontynentalnej części Portugalii. Nie ma ograniczeń dotyczących przylotu podróżnych na Maderę, Porto Santo ani poruszania się między wyspami. Przed wylotem na Maderę ani po wylądowaniu nie ma kontroli dokumentów Covid-19.
Podobnie jak w Portugalii kontynentalnej, istnieje obowiązek noszenia maseczek w transporcie publicznym (w tym w taksówkach i w samolocie), na lotniskach, dworcach i terminalach morskich oraz w placówkach służby zdrowia i w aptekach. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób powyżej 6 lat.
Więcej informacji: https://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-covid-19

Przed wylotem na Azory lotem międzynarodowym (nie z Portugalii kontynentalnej lub Madery) należy okazać pracownikom lotniska ważny Unijny Certyfikat Covid lub negatywny wynik testu RT-PCR (ważny 72h) lub szybkiego testu antygenowego (ważny 24h). Dzieci do 12 r.ż. mogą podróżować na Azory bez ww. dokumentów.
Powyższa kontrola nie dotyczy pasażerów przylatujących na Azory lotem krajowym czyli z Portugalii kontynentalnej lub z Madery.
Więcej informacji na https://www.visitazores.com/en/travel-to-the-azores

Templariusze i najsłynniejsze okno Portugalii