Ponad dwie trzecie Polaków wybiera urlop w kraju

AG

Według wyników badań planów wakacyjnych opublikowanych przez Mondial Assistance, w tym roku na wypoczynek wybiera się ponad 15 mln rodaków, 47 proc. z Polaków mających co najmniej 18 lat. W ubiegłym roku było to 52 proc.
Aż 68 proc. z planujących wakacje pozostanie w kraju (w ubiegłym roku – 63 proc.). Natomiast za granicę planuje wyjechać ponad 5 mln rodaków (34 proc), czyli mniej o 3 proc. niż w zeszłym roku.

Najpopularniejszy kierunek to ponownie Chorwacja (14 proc.). Na drugie miejsce (z czwartego) przesunęła się Grecja (12 proc.), na dalszych pozycjach wskazywano też Hiszpanię i Włochy (odpowiednio 10 proc. i 7 proc.).

Na wakacje 2014 wyjadą przede wszystkim osoby w wieku 30 – 39 lat (czyli starsze niż rok temu, kiedy dominował przedział 18-29), mieszkające w miastach, z wykształceniem średnim i wyższym, o dochodzie gospodarstwa domowego nie niższym niż 2,5 tys. zł (rok wcześniej było to aż 4,5 tys. zł).
Przy wyjazdach zagranicznych kwota ta rośnie do 4,5 tys. zł (to jednak też spadek w porównanu z 2013r. – z 6 tys. zł). Średni koszt na osobę w Polsce to 1332 zł – aż o 141 zł więcej niż w roku ubiegłym. Spadła też znacząco liczba osób planujących zorganizować swoje krajowe wakacje po najniższych kosztach, poniżej tysiąca złotych (spadek z 41 proc. do 35 proc.). Przy podróży zagranicznej średnia kwota na osobę również rośnie do 2364 zł, tylko o 50 zł więcej niż rok temu.

Jeśli chodzi o powody, z jakich Polacy nie maję planów wakacyjnych, to pierwszym miejscu wciąż (jak przed rokiem) pozostaje brak pieniędzy – tak deklaruje 41 proc. ankietowanych (w roku 2013 – 49 proc.).
Co ważne, aż 10 proc. Polaków nigdy nie było na dłuższym wyjeździe urlopowym a 22 proc. było na takim wyjeździe co najmniej pięć lat temu.

Krzysztof Piątek, prezes biura Neckermann Polska skomentował: “Sygnały napływajce z różnych stron do konsumentów sa optymistyczne. Budzi to większy spokój niż przed rokiem czy przed dwoma laty. Biura podróży odnotowują dwucyfrowy wzrost liczby klientów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jesteśmy w bardzo ciekawym okresie rozwoju branży turystycznej. W tym roku, między innymi dzieki podniesieniu sum gwarancyjnych, mamy spokój. Zwiększyło się zaufanie konsumentów do biur podróży, brak jest medialnych doniesień o kłopotach firm turystycznych., wzrasta świadomość, że wypoczynek trzeba powierzać sprawdzonym, rzetelnym biurom podróży.
Trzeba podkreślić, ze przez ostatnich dwadzieścia pięć lat, branża turystyczna wiele się nauczyła, ale dużo nauczyli się też konsumenci. Między innymi nauczyli się korzystać z biur podróży na podsatwie nie tylko opinii w prasie czy rekomendcji izby, ale przede wszystkim na podstawie rekomendacji najbliższych i znajomych – nie ma lepszej i bardzij wiarygodnje rekomendacji.”

Bezpieczeństwo na wczasach
Aż 68 proc. Polaków planujących tegoroczne wakacje zamierza wykupić ubezpieczenie. W porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza to wzrost o 10 proc.

Tomasz Frączek, prezes Mondial Assistance skoemntował: “To dobra wiadomość nie tylko dla branży, ale i dla samych Polaków, wyjeżdżających na wypoczynek. W razie problemów zdrowotnych zagraniczne leczenie nie zrujnuje naszego budżetu. Podobnie wybierający urlop w kraju – w większej liczbie niż w roku ubiegłym deklarują zakup ubezpieczenia. W mojej ocenie świadczy to o wzroście świadomości ubezpieczeniowej, a podawane w mediach przykłady wysokich kosztów leczenia za granicą trafiają do wyobraźni i przekonują naszych rodaków. Tezę o wzroście świadomości ubezpieczeniowej potwierdza też inna liczba: w tegorocznym badaniu niemal nie było (1%) osób uważających ubezpieczenie za niepotrzebny koszt. W poprzednich latach było to kilkanaście, nawet do ponad 20 proc.. Być może czerpiemy pozytywne wzorce od Niemców czy Francuzów, którzy na wakacje bez ubezpieczenia się nie ruszają.”

Rośnie zaufanie do touroperatorów

Więcej Polaków niż w poprzednich badanich deklaruje, że przy organizacji wyjazdu skorzysta z oferty wyspecjalizowanych podmiotów (24 proc.). Dotyczy to również wakacji w kraju. Decydującym czynnikiem skłaniającym nas do korzystania z biur podróży jest brak uciążliwych formalności i ciężaru organizacji – tak swoją decyzję motywuje 71 proc. pytanych. Dane pokazują też, że zdecydowanie wzrósł poziom zaufania do biur podróży, jako organizatorów wyjazdów wakacyjnych – aż 35 proc. pytanych deklaruje zaufanie do touroperatora, z którego usług już korzystało i ma dobre doświadczenia z poprzedniego wyjazdu. Na wybór konkretnego biura podróży największy wpływ mają opinie znajomych (44 proc. odpowiedzi), a także wiarygodność. Cenę podajemy dopiero na trzecim miejscu.

Jako środek transportu dominuje wciąż samochód – wymienia go 72 proc. badanych, samolotem deklaruje podróż 55 proc, pociąg – 16 proc., autokar – 14 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5-12 maja 2014 za pomocą wywiadów ilościowych techniką CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości. Wielkość próby badawczej (N) to 1002. Wyniki badania zostały objęte procedurą ważenia ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości.