Ponad 1,2 mln dzieci i młodzieży wyjechało na zorganizowany wypoczynek

archiwum PIT

Wyniki pierwszego w historii badania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży pokazały, że w tym roku z zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych skorzystało ponad 1,240 mln dzieci i młodzieży czyli o 8 proc. więcej niż w ubiegłe wakacje.

Wypoczynek dzieci i młodzieży 2018

Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, podkreślił: „To pierwsze tego typu opracowanie obrazujące rynek letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przeanalizowaliśmy blisko 29 500 zgłoszeń wypoczynku do kuratoriów oświaty. wyselekcjonowaliśmy podmioty „instytucjonalnie” prowadzące wypoczynek niekomercyjnie (fundacje, stowarzyszenia, gminy, kluby sportowe, instytucje kościelne itp.), oszacowaliśmy faktyczną liczbę uczestników. Następnie podzieliliśmy cały rynek komercyjny na segmenty organizatorów w zależności od ich wielkości (liczby uczestników), oszacowaliśmy popularność kierunków zarówno krajowych, jak
i zagranicznych oraz przeanalizowaliśmy ofertę dostępną na rynku.”

Wypoczynek przede wszystkim w kraju

W sezonie letnim 2018 ponad 1 240 000 dzieci skorzystało z wyjazdów wakacyjnych, co daje wzrost o 8 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Większość obozów i kolonii było organizowanych w kraju (94 proc.) i tu skorzystało z nich ponad 1,16 mln dzieci, pozostałe 6 proc. za to wyjazdy zagraniczne, w których udział wzięło 77 tys. dzieci.
W kraju prym wiodą województwa nadmorskie – pomorskie i zachodniopomorskie, na trzecim miejscu znalazła się Małopolska. Jeśli chodzi o zagranicę, ponad jedną czwartą rynku zajmują obozy i kolonie w Bułgarii. W dalszej kolejności popularnością cieszy się Hiszpania, Włochy i Grecja. W sumie w ramach zorganizowanego wypoczynku dzieci mogą wypoczywać w 43 krajach.

Profil organizatora

Ponad połowa wyjazdów jest organizowana przez podmioty „instytucjonalnie” prowadzące działalność niekomercyjną (fundacje, stowarzyszenia, gminy, kluby sportowe, instytucje kościelne itp.), choć zdaniem izby wiele z tych wyjazdów mimo statusu organizatora nie spełnia wymogów wyłączenia spod ustawy o imprezach turystycznych, gdyż nie są organizowane okazjonalnie, niezarobkowo i ograniczonej grupie podróżnych. 


46,4 proc. proc. wyjazdów jest w gestii organizatorów komercyjnych, z którymi na wakacje wyjechało ok. 575 tys. uczestników.

Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki powiedział: „Należy zwrócić uwagę, że ponad połowę komercyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży organizują małe i mikro przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne którzy obsługują do 300 uczestników. Organizatorów takich jest ponad 4000. Na drugim biegunie mamy 8 dużych touroperatorów specjalizujących się w wypoczynku dzieci i młodzieży, organizujących wyjazdy dla więcej niż 5000 uczestników; ten segment zajmuje niecałe 10 proc. Wśród komercyjnych podmiotów tylko 43 proc. stanowią klasyczne biura podróży i wartość ta spada względem roku poprzedniego.”

Nieuporządkowany rynek

Do najistotniejszych zagrożeń tego segmentu turystyki zaliczyć można wciąż funkcjonującą szarą strefę – pseudoorganizatorów organizujących wyjazdy dla dzieci i młodzieży nielegalnie. Należy podkreślić, że większość organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży deklaruje jego organizację okazjonalnie i niekomercyjnie, a w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych te obozy nie będą podlegały obowiązkowi posiadania zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności, czyli nie będą chronione przez ustawę. Jest jednak duża grupa podmiotów i osób fizycznych, które działają nawet bez zgłoszonej działalności gospodarczej.

Andrzej Kindler podkreślił: „Blisko 17 proc. uczestników wypoczynku zagranicznego nie było objętych zabezpieczeniem pokrycia kosztów powrotu do kraju w przypadku niewypłacalności organizatora, gdyż korzystali z usług organizatora „niekomercyjnego”, wyłączonego z obowiązku posiadania takiego zabezpieczenia. Szacujemy, że nadal blisko 3 proc. wyjazdów dla dzieci nie jest wciąż zgłaszana do kuratorium oświaty. Wypoczynek dzieci i młodzieży stawia przed organizatorem nawet większe wyzwania niż tradycyjne wyjazdy turystyczne, a ponad połowa rynku (czyli występujący jako niekomercyjni) nie posiada zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności.”

Opracowanie powstało w oparciu o analizę zgłoszeń wypoczynku do kuratoriów oświaty, co jest wymagane przy okazji każdego wyjazdu organizowanego dla dzieci i młodzieży oraz analizie profilu i oferty organizatorów.