Polska wydaje najmniej na promocję turystyczną

Z raportu European Travel Commission (ETC), opracowanego przez POT wynika, że Polska jest jednym z krajów, które na promocję turystyczną przeznaczają najmniej środków w Europie.

Raport obejmujący 30 europejskich krajów, w których istnieją Narodowe Organizacje Turystyczne nie pozostawia złudzeń – jeśli chodzi o finansowanie promocji turystycznej Polska na tle innych krajów europejskich wypada bardzo blado.

Jeśli chodzi o wysokość budżetu POT w 2016 roku, to był on o 36 proc. niższy niż w roku 2015 i wyniósł 9,7 mln euro. Tylko Słowacja zanotowała większy spadek budżetu swojej Narodowej Organizacji Turystycznej – o minus 56 proc. (do 4,2 mln euro). Mniejsze budżety niż w 2015 roku miały również na przykład NTO w Czechach (o minus 22 proc.) i Chorwacji (o minus 24 proc.), ale i tak były dużo wyższe niż w Polsce – odpowiednio: 15,6 mln euro i 34,6 mln euro.

Oto przykłady budżetów Narodowych Organizacji Turystycznych w innych krajach europejskich w 2016 roku:
Austria – 52,1 mln euro
Belgia-Flandria – 71,1 mln euro
Dania – 30,1 mln euro
Irlandia 58,85mln euro
Słowenia – 14 mln euro
Węgry – 22,3 mln euro

Według raportu, 23 proc. z europejskich Narodowych Organizacji Turystycznych deklaruje dodatkowe zewnętrzne źródła finansowania. W 1/3 krajów działalność NTO finansowana jest w formie dotacji z budżetu państwa na poziom powyżej 90 proc. całego budżetu; w tym w 4 krajach 100 proc. budżetu NTO pochodzi z dotacji podmiotowej.

W 1/3 krajów korzysta z programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej; wysokość środków z tego źródła jest bardzo różna i kształtuje się od 1 proc. do 90 proc. budżetu NTO

2/3 NTO zadeklarowało zewnętrzne źródła finansowania, przy czym ponad połowa wszystkich badanych NTO prowadzi swą działalność na przychodach własnych ale przy silnej potrzebie i świadomości partnerów współfinansowania kampanii (przykładowo chodzi o zamawiane kampanie w NTO).

W raporcie, który ukazał się na stronie POT niedługo po ujawnieniu przez partię Kukiz’15 planów likwidacji tej instytucji, ujawnione są też informacje strukturalne na temat organizacji. Dowiadujemy się, że w kraju POT zatrudnia aktualnie na pełnych etatach 58 osób (o 25 proc. mniej niż w roku 2014), natomiast za granicą POT zatrudnia w 14 Zagranicznych Ośrodkach w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 pracowników łącznie z dyrektorami. W sumie jest to 98 osób zatrudnionych na pełnym etacie.

POT prowadzi promocję na rynkach zagranicznych, przede wszystkim, za pośrednictwem 14 Zagranicznych Ośrodków POT (ZOPOT), w tym: 11 w krajach europejskich: Niemcy, Szwecja, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Hiszpania, Ukraina i Rosja 3 na rynkach pozaeuropejskich: USA, Japonia, Chiny (od października 2015).

Zasięg działania niektórych ZOPOT jest szerszy niż kraj ich urzędowania, dotyczy to: Austrii – promocja na rynku węgierskim, austriackim i szwajcarskim USA – promocja na rynku północno-amerykańskim i kanadyjskim Hiszpanii – promocja na rynku hiszpańskim i portugalskim Wielkiej Brytanii – promocja na rynku brytyjskim i irlandzkim Belgii – promocja na rynku belgijskim i luksemburskim Szwecji – promocja na rynkach skandynawskich.

Według klasyfikacji European Travel Commission, obecne rozmieszczenie geograficzne przedstawicielstw POT w bardzo dużym stopniu pokrywa się z najważniejszymi rynkami – 9 na 10 rynków europejskich i 4 na 5 rynków dalekich.

Warto podkreślić, że środki finansowe lub wartość usług pozyskanych przez ZOPOT-y od partnerów zewnętrznych na wspólne działania promocyjne w roku 2015 roku wyniosła 1 661 931 euro (najwięcej pozyskał ZOPT w Wiedniu – 737 800 euro).