Polska Rada Turystyki: natychmiast wycofać rozporządzenie o kwarantannie

archiwum lotniska we Wrocławiu

Na decyzję o wprowadzeniu w ciągu kilku godzin kwarantanny dla niezaszczepionych osób powracających do Polski spoza krajów Schengen i EFTA zareagowała Polska Rada Turystyki. Wystosowała w tej sprawie protest skierowany do premiera Morawieckiego i ministra Gowina.

Jak napisali wspólnie Alina Dybaś i Marcin Wujec w imieniu PRT, zalecenia zamieszczone w rozporządzeniu z 23 czerwca, dotyczące kwarantanny dla podróżujących z “państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym”, są “nie tylko niezgodne z prawem ale szkodliwe zarówno społecznie jak i gospodarczo.”

“Ograniczenia w podróżowaniu jakie mają zostać wprowadzone o północy, w znaczący sposób naruszają interes konsumentów będących klientami biur podróży. Wprowadzanie wymogu testów dla osób podróżujących poza strefę Schengen, a należy podkreślić, że niektóre kraje nie będące w Schengen są członkami wspólnoty europejskiej UE, w sposób oczywisty wpływa na realizację umów o imprezy turystyczne” – czytamy w treści protestu.

Na granicy Schengen to UE

Autorzy pisma przypominają interpretację, zgodnie z którą podróżnych z krajów UE należy traktować na granicy tak samo jak tych podróżujących w obrębie strefy Schengen:

“Od czasu wejścia w życie Traktatu Amsterdamskiego (1.05.1999r.) tzw. trzeci filar (Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych) obejmujący również tzw. regulacje Schengeńskie, został włączony do traktatu założycielskiego i stał się częścią porządku prawnego UE (acquis communautaire), który zobowiązane było przyjąć każde państwo przystępujące do Unii po tej dacie. Innymi słowy, każde państwo przystępujące, w tym także Polska w 2004 r. stając się krajem członkowskim UE stawało się jednocześnie i bez możliwości sprzeciwu krajem strefy Schengen. Natomiast nie wszystkie regulacje dotyczące acquis schengen były w pełni i automatycznie stosowane w tych krajach.”

“Do pełnej implementacji dorobku Schengen w nowych krajach konieczne było przeprowadzenie oceny stopnia wdrożenia standardów w szczególności dotyczących ochrony granicy zewnętrznej i dopiero wówczas Komisja wydawała decyzję pozwalającą na zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych między tymi państwami a tzw. “starymi”. Kraje przystępujące do UE musiały być uznane za kraje strefy Schengen, w przeciwnym wypadku nie mogłyby stosować Kodeksu granicznego Schengen ani korzystać z systemu SIS. Ich granica zewnętrzna nie byłaby granicą zewnętrzną UE. Zagadnienie to nie jest nowe i było przedmiotem wielokrotnych wytycznych do postępowania dla Straży Granicznej, która ruch z tych krajów traktuje jako ruch wewnętrzny, jednakże z utrzymaną odprawą graniczną.”

“Co więcej, stanowisko Straży Granicznej w tym zakresie było wielokrotnie przekazywane przedstawicielom mediów. Reasumując – zapis w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii „państwa nie należącego do strefy Schengen (…)” należy rozumieć jako obejmujący także te Państwa Członkowskie UE, w stosunku do których nie została jeszcze wydana i nie weszła w życie decyzja Komisji Europejskiej o pełnej implementacji dorobku Schengen w tych krajach (co tak naprawdę odnosi się wyłącznie do zniesienia kontroli na ich granicach wewnętrznych).”

Kwarantanna pozbawi Polaków wakacji

“Klienci podejmując decyzję o wyjeździe zagranicznym podejmują ją z wyprzedzeniem, a jednym z czynników warunkujących wybór jest naturalnie cena i możliwości finansowe. Przy 4 osobowej rodzinie już sam wydatek związany z wyjazdem wakacyjnym jest olbrzymim ciężarem finansowym. Nasi rodacy często podejmują decyzję o wyjeździe do krajów poza UE jako tańszej alternatywy wobec droższej oferty kurortów europejskich. Kierunki takie jak Egipt, Turcja czy Tunezja cieszą się od lat ogromnym zainteresowaniem. Z krajów europejskich Bułgaria, Chorwacja czy Albania także od lat przyciągają rzesze turystów z Polski. Wprowadzenie obowiązku testów na powrocie do kraju powoduje u takiej rodziny konieczność rezerwacji dodatkowej kwoty stanowiącej mniej więcej połowę minimalnego wynagrodzenia. Obowiązek alternatywnej kwarantanny w ogóle nie może być traktowany jako opcja z powodu ograniczonego urlopu i konieczności powrotu do pracy” – uważa PRT.

“Niezwykle istotne jest to, że konsumenci imprez turystycznych nie mogą dokonać bezkosztowej rezygnacji z zakupionej imprezy i w chwili obecnej postawieni są “pod ścianą”. Rząd powinien pokryć koszty testów albo zdjąć ograniczę związane z testami czy kwarantanną z pasażerów lotów czarterowych lub innych lotów kontraktowanych przez organizatorów turystyki w ramach oferowanych imprez turystycznych. Rozporządzenie w formie w jakiej jest proponowane wywołuje negatywne skutki po stronie klientów i może doprowadzić do niekorzystnego, wymuszonego rozporządzenia mieniem. Środki finansowe.przeznaczone na dodatkowe, nieplanowane testy stanowią olbrzymie obciążenie dla budżetu turystów, a bezpłatny dziesięciodniowy urlop w celu odbycia kwarantanny jest całkowicie irracjonalny. Pragniemy zauważyć, że Polacy, którzy wyjechali kibicować naszej reprezentacji w meczu ze Szwecją trafia na kwarantannę. Takie zmienianie przepisów bez wyprzedzania może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą”

Sytuacja osób na wakacjach i planujących urlop

“Jesteśmy zdecydowanie przeciwni takim działaniom i braku wcześniejszych konsultacji w tej sprawie z branżami na które te ograniczenie będzie miało ogromny wpływ. Podejmowane działania powinny być zarazem racjonalne jak i logicznie i uwzględniające interes wszystkich grup jakich dotyczą. Żądamy zmiany decyzji i zdjęcia ograniczeń z osób podróżujących do kurortów turystycznych objętych regulacją albo wprowadzenie pełnej refundacji kosztu testów wymaganych na wjeździe do kraju.”

“Chcemy też zwrócić szczególną uwagę na to, w jakiej sytuacji znaleźli się obywatele, którzy są na wakacjach lub je zaplanowali. Nagle dowiadują się, że pomimo wykonywania testów na wylocie z kraju jak i na powrocie, nie mogą normalnie wrócić do pracy. Może to spowodować olbrzymie problemy w zakładach pracy, każdy przecież planuje urlop na określony czas i musi wracać na swoje stanowisko pracy. Sytuacja ta będzie miała olbrzymi wpływ na firmy, z których duża część zmaga się z problemami spowodowanymi przez trwającą już 16 miesięcy pandemię.”

“Kwarantanna bez medycznego uzasadnienia”

“Drugim szalenie istotnym aspektem jest kolejne odbieranie pracy biurom podróży. Lato jest jedynym momentem,w którym firmy mogą odrobić choć częściowe straty. Wprowadzając kwarantannę po raz kolejny Rząd naraża przedsiębiorców na utratę środków a także – firm. Wykończeni półtoraroczną pandemią przedsiębiorcy nie przetrwają kolejnej nawałnicy.”

“Decyzja o kwarantannie jest nieprzemyślana, nie ma zarówno medycznego jak i gospodarczego uzasadnienia. Żądamy natychmiastowego wycofania rozporządzenia. Dramatyczne i szalenie smutne jest to, jak po raz kolejny w celu ochrony własnego dobrego imienia i walki z pandemią Rząd wykorzystuje brutalnie przedsiębiorców i konsumentów. W związku z powyższym zamierzamy poinformować zarówno wszystkie media jak i władze UE o kolejnym naruszeniu praw przedsiębiorców i konsumentów przez Rząd Rzeczpospolitej Polski.
Apelujemy o przemyślenie podjętych decyzji, turyści podróżujący do takich krajów jak: Turcja, Tunezja, Egipt czy Gruzja są poddawani testowaniu przy wyjeździe z kraju, także na powrocie wymagany jest test, który pozwala na zniesienie kwarantanny. Działając w takich restrykcjach turystyka jest bezpieczna i nie ma żadnych podstaw żeby ograniczać obywatelom Polski podróżowanie.”

Waldemar Kraska: od północy kwarantanna dla powracających spoza Schengen. Wyjątek: zaszczepieni i dzieci poniżej 12 lat

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center