Polska Rada Turystyki do ministra Czarnka: bezpieczne wycieczki szkolne tylko z biurami podróży

zielone szkoły
fot. note thanun / Unsplash

Rada Turystyki apeluje do Ministra Czarnka, by organizatorzy turystyki zostali w włączeni w przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”, które ma być realizowane przez MEiN.

Z prośbą o umożliwieni profesjonalnym organizatorom przygotowania wycieczek w zaproponowanych przez Pana Ministra czterech obszarach edukacyjnych zwraca się w imieniu PRT Wielkopolska Izba Turystyczna.

Obawa, że szkoły pominą organizatorów turystyki

Z opisu na stronie Ministerstwa wynika, że środki finansowe przyznane w ramach tego programu szkoła będzie mogła przeznaczyć na sfinansowanie kosztów poniesionych na organizację wycieczek, takich jak pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, usługi przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wycieczki.

„Jako Izba Turystyczna obawiamy się, że po raz kolejny profesjonalni organizatorzy wyjazdów, jakimi są biura podróży, będą pomijani przy organizacji tego typu wyjazdów, co uznajemy za szkodliwe, zarówno dla podmiotów z branży. W sytuacji spowodowanej pandemią niezwykle ważne jest bezpieczne i odpowiedzialne podróżowanie” – apeluje WIT.

„Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników wyjazdu, za które odpowiedzialność przyjmują dyrektorzy placówek oświatowych, proponujemy, aby wycieczki szkolne organizowane były za pośrednictwem wpisanych do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych biur podróży. W ten sposób wszelkie zobowiązania dotyczące zachowania bezpieczeństwa, przestrzegania procedur scedowane zostają na profesjonalnych organizatorów wyjazdów dla dzieci i młodzieży” – czytamy w piśmie.

Z biurem podróży bezpieczniej

Izba przypomina, że w przypadku zawarcia umowy o imprezę turystyczną to biuro podróży odpowiada za zachowanie wymogów formalnych bezpiecznego podróżowania. Jest to szczególnie istotne w pandemicznych realiach i dynamicznie zmieniających się warunkach. zasady dbałości o bezpieczeństwo uczestników wyjazdu określa dokładnie Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Izba zapewnia też, że biura podróży są w stanie zapewnić odpowiedni merytoryczny poziom wycieczek. „Przygotowana przez biura podróży oferta wycieczkowa będzie również w pełni dostosowana merytorycznie do założeń programu „Poznaj Polskę” – pisze do ministra Czarnka Rafał Czaja, prezes WIT.

Wesprzeć organizatorów wyjazdów młodzieżowych

Przypomina on również, że turystyka młodzieżowa znacznie ucierpiała w ostatnim roku, poprzez brak możliwości organizacji wycieczek szkolnych z uwagi na zdalne nauczanie.

„Warto byłoby teraz pomóc organizatorom i wesprzeć ich w tych trudnych czasach, dając im możliwość przygotowania oferty wycieczek dla dzieci i młodzieży realizujących postulaty programu „Poznaj Polskę”. Będziemy zobowiązani za rekomendację przez Pana Ministra dyrektorom szkół wycieczek szkolnych organizowanych przez biura podróży posiadające wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, jako uzupełnienia słusznej idei nowoczesnej edukacji patriotycznej” – apeluje.

Rok funkcjonowania bonu turystycznego. “To przełomowy projekt, powinien zostać z nami na pokolenia”