Rok funkcjonowania bonu turystycznego. “To przełomowy projekt, powinien zostać z nami na pokolenia”

Konferencja podsumowująca rok funkcjonowania bonu turystycznego
Konferencja podsumowująca rok funkcjonowania bonu turystycznego / facebook

Z bonu turystycznego skorzystała połowa dzieci w Polsce. “To przełomowy projekt, nie tylko w warstwie gospodarczej i społecznej i również nie tylko co do skali, ale jeśli chodzi o myślenie o turystyce. Pokazał, że można połączyć elementy polityki społecznej ze wsparciem gospodarki: branży turystyczne. Powinien zostać z nami na całe pokolenia” – mówił Andrzej Gut-Mostowy podczas konferencji podsumowującej rok funkcjonowania bonu.

Kierownictwo Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii spotkało się z przedstawicielami Polskiej Organizacji Turystycznej i jej Rady, a także z Radą Ekspertów ds. Turystyki przy MRPiT w Gródku nad Dunajcem. Tematem przewodnim spotkania oraz zorganizowanej po nim konferencji prasowej był rok funkcjonowania bonu turystycznego. Podsumowano dotychczasowy przebieg realizacji projektu i omówiono jego dalsze losy. Wszyscy uczestnicy konferencji prasowej zgodzili się co do tego, że powinno się go kontynuować.

“Rząd nie zapomina o branży turystycznej”

Na bon przeznaczono z budżetu 4 mld zł, które wydawane są na wyjazdy turystyczne w Polsce dla 7 mln dzieci. Dotychczas z bonu skorzystała połowa z nich.

“Bon turystyczny, pomysł ministra Guta-Mostowego, realizowany pod patronatem prezydenta Dudy, powstał jako projekt społeczny oraz instrument wsparcia dla przedsiębiorców. Po roku możemy powiedzieć, że był to pomysł znakomity. Pozwolił przetrwać i rozwinąć się polskim firmom nastawionym na turystykę krajową. Ma też duże znaczenie społeczne” – przekonywał wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

“Dziś spotkaliśmy się z przedstawicielami branży by dyskutować o tym, jak ten instrument doskonalić. Chciałbym jednocześnie podziękować przedsiębiorcom turystycznym za sprawny udział w tym projekcie. Ani ja ani minister Gut-Mostowy ani cały rząd nie zapomnimy o trudnych wyzwaniach stojących przed branżą turystyczną. Jesteśmy w interwale między trzecią falą koronawirusa a potencjalną czwartą, więc nadchodzące miesiące mogą być dla niej trudne” – dodał. 

“Przełom w myśleniu o turystyce”

Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, powiedział:

“Bon turystyczny okazał się być projektem przełomowym nie tylko w warstwie gospodarczej i społecznej oraz nie tylko co do skali, ale również jeśli chodzi o myślenie o turystyce. Pokazał, że można połączyć elementy polityki społecznej ze wsparciem gospodarki: branży turystycznej. Mam nadzieję, że bon zagości na rynku krajowym na pokolenia, by zaspokoić społeczną potrzebę wypoczynku, a jednocześnie dać impuls do rozwoju branży.”

“Bon trafił dotychczas do 2 mln beneficjentów i jest wykorzystywany na politykę dla dzieci i młodzieży, zachęca do wspólnego wyjazdu rodzinnego i poznawania Polski. Wpływa też korzystnie na finanse samorządów. W efekcie jego funkcjonowania w gminach nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów turystycznych, które dotychczas funkcjonowały bez spełniania warunków formalnych. Bon wpłynął więc korzystnie na wyrównanie warunków konkurencji między przedsiębiorcami turystycznymi” – dodał.

“Rozwiązanie znane w Europie”

“Polski bon turystyczny to prawie miliard złotych, który trafił już do polskich przedsiębiorców. Wprowadzona do bonu poprawka, która umożliwiła realizowanie go na wycieczki jednodniowe będzie bardzo ważną funkcją integracyjną, gdy dzieci wrócą do szkół jesienią. Uważam, żen projekt powinien być kontynuowany.” – dodał Rafał Szlachta, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Według Dawida Laska, przewodniczącego Rady Ekspertów ds. Turystyki przy MRPiT bon turystyczny to “dobre rozwiązanie, funkcjonujące w Europie od lat, od Finlandii poprzez Słowację aż po Francję.”

“To bardzo dobry mechanizm, my jako rada ekspertów jesteśmy usatysfakcjonowani jego funkcjonowaniem. To rzeczywisty impuls, który nie ginie w morzu socjalnej pomocy kierowanej do społeczeństwa. On rzeczywiście pomaga tworzyć to, o czym wszyscy marzymy, czyli Polskę jako destynację turystyki krajowej, ale i międzynarodowej” – powiedział Dawid Lasek.

Hotelarze liczą na kontynuację bonu turystycznego

“Z perspektywy izby hotelarskiej mogę powiedzieć, że bon wspiera popyt na rynku. Każda inicjatywa, która oddziaływuje pozytywnie na rynek hotelarski w tych trudnych miesiącach jest na wagę złota. W ubiegłym roku z branży odpłynęło około 100 tys. pracowników. Duże znaczenie bonu to pomaganie utrzymywania miejsc pracy, pamiętajmy bowiem, że na turystykę musimy również patrzeć z perspektywy pracowników. Dzięki temu, że bon wspiera popyt i pomaga utrzymywać miejsca pracy, pracownicy mogą wiązać swoją przyszłość z branżą turystyczną. Dziękujemy za to wsparcie i liczymy na to, że będzie ono kontynuowane w kolejnych miesiącach, bo nie wiemy, co jeszcze nas czeka” – powiedział Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.