Polska Organizacja Turystyczna szuka pracownika IT

POT szuka informatyka

Polska Organizacja Turystyczna, zajmująca się promocją polskiej turystyki w kraju i za granicą, poszukuje pracownika: Administrator IT na stanowisku Głównego Specjalisty w Departamencie Marketingu w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zadania:

• Zarządzanie urządzeniami IT: serwerami, macierzami, switchami, routerami itp.;
• Utrzymanie poprawnego działania systemów i usług na serwerach POT;
• Instalacja oprogramowania serwerowego, konfiguracja opcji i usług na serwerach;
• Przeglądanie dziennika pracy systemu, diagnozowanie błędów oprogramowania i aplikacji;
• Wgrywanie uaktualnień i poprawek do systemów i aplikacji;
• Zapewnienie ciągłości usług – w przypadku utraty ciągłości – diagnoza i naprawa celem ich przywrócenia;
• Zarządzanie i monitoring sieci lokalnej – konfiguracja urządzeń sieciowych, weryfikacja ich prawidłowego działania, konfiguracja i wymiana w przypadku awarii;
• Zarządzanie serwerami witualizacyjnymi VMWARE oraz maszynami wirtualnymi na nich osadzonymi (alokacja zasobów, migracja, replikacja);
• Zarządzanie i konserwacja aplikacjami serwerowymi, jak: PROJECT, SHAREPOINT, EXHANGE, MS SQL, Książka Wejść/Wyjść, WIWA, File Server – nadawanie uprawnień, przyznawanie zasobów, zakładanie kont, weryfikacja spisów, naprawa błędów w działaniu;
• Zarządzanie urządzeniami ochrony transmisji FORTINET – dodawanie reguł mających na celu analizę ruchu sieciowego pod względem ataków, nie chcianych wiadomości email, wiadomości email o podejrzanej treści, lub zawierającej wirusy i szkodliwe załączniki;
• Pomoc przy odbiorach technicznych prac wykonywanych przez zleceniobiorców w zakresie IT, współpraca z zewnętrznymi firmami IT będącymi usługodawcami POT.

POT poszukuje osoby:

• Z wykształceniem wyższym, preferowane wykształcenie informatyczne;
• Z min. 4- letnim doświadczeniem w danej specjalności;
• Ze znajomością programów informatycznych;
• Ze znajomością jęz. angielskiego;
• Odważnej w prezentowaniu własnych wizji i pomysłów oraz skutecznej w ich realizacji;
• Z doskonałymi zdolnościami interpersonalnymi;
• Z zaangażowaniem i dynamizmem w działaniu;
• Kreatywnej, z otwartym umysłem.

POT oferuje:

• Ciekawą pracę pełną wyzwań;
• Pracę w formie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzinowym;
• Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego;
• Pakiet medyczny z dofinansowaniem przez zakład pracy.

Zainteresowane osoby proszone o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

[email protected] w terminie do dnia 9 września.

Ekologiczny konkurs POT