Ekologiczny konkurs POT

fot. archiwum POT

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza punkty informacji turystycznej oraz regionalne i lokalne organizacje turystyczne do udziału w konkursie „Bądź w zgodzie i blisko z ekologią”.

Polska Organizacja Turystyczna wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom turystom, wspiera działania proekologiczne w branży i zaprasza do udziału w konkursie „Bądź w zgodzie i blisko z naturą”.

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli punktów i centrów informacji turystycznej oraz regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, którzy są członkami grupy dyskusyjnej POT-ROT-LOT-FIT na Facebooku.

Celem konkursu jest propagowanie proekologicznego stylu życia i pracy w turystyce, stworzenie możliwości prezentacji działań na rzecz ekologii w środowisku informacji turystycznej, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych oraz budowania wizerunku świadomości ekologicznej z prezentacją dobrych praktyk kreujących zrównoważony rozwój środowiska w Polsce.

By wziąć udział w rywalizacji, uczestnicy muszą odpowiedzieć na pytanie: Jak dbasz o ekologię w biurze informacji turystycznej czy w organizacji turystycznej?
W tym celu można m.in. opisać, które pomieszczenie w punkcie informacji turystycznej lub przed wejściem do tego punktu jest „bliżej natury”, czy jest zagospodarowane w zgodzie z ekologią lub czy punkt informacji turystycznej prowadzi działalność promocyjną, animacyjną, edukacyjną na ten temat lub inne działania proekologiczne.
Do odpowiedzi należy dodać zdjęcie ilustrujące opisaną sytuację, a całość zamieścić pod postem konkursowym w grupie POT-ROT-LOT-FIT na Facebooku.
Konkurs trwa do 12 września 2021 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 22.09.2021 r.

Regulamin Konkursu „Bądź w zgodzie i blisko z ekologią”.