Polska Organizacja Turystyczna przenosi połowę departamentów do Wieliczki

Rewolucja strukturalna w POT

Trzy departamenty Polskiej Organizacji Turystycznej zostaną w Warszawie, trzy działać będą w Wieliczce. Oficjalnym powodem konieczność wprowadzenia oszczędności lokalowych i płacowych. Rada POT pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzanie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zmian strukturalnych POT.

Rada POT na dzisiejszym spotkaniu pozytywne zaopiniowała przedstawiony przez sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii Grzegorza Piechowiaka, projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu POT. Zmianie uległą struktura POT, trzy departamenty tworzące Centralę pozostaną w Warszawie, trzy działać będą w Wieliczce.

W Warszawie Centralę Biura POT będą tworzyć:

Departament Administracji i Finansów, Departament Marketingu (będzie zajmował się zarówno marketingiem krajowym, jak i zagranicznym) oraz Departament Strategii i Rozwoju.

Oddział zamiejscowy działający w Wieliczce i zajmujący się obecnie tylko obsługą polskiego bonu turystycznego, zostanie rozbudowany i będą go tworzyć: Departament Polskiego Bonu Turystycznego; Departament Wydarzeń (i spotkań) oraz. Departament Funduszy.

Dwuosobowe Convention Bureau pozostanie w Warszawie, choć podlegać będzie Departamentowi Wydarzeń w Wieliczce. Umiejscowienie tego ostatniego związane jest najprawdopodobniej z organizowanymi w Polsce Igrzyskami Europejskimi, które odbędą się w 2023 roku, a której promocją (i w dużym stopniu organizacją) zajmie się POT.

Dyrektorzy departamentów i kierownicy działów będą powoływani i odwoływani przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Decyzje o przeniesieniu są spowodowane koniecznością cięcia kosztów administracyjnych POT – wynajem biur w Wieliczce jest dużo tańszy niż w dotychczasowej siedzibie POT w centrum Warszawy, niższe prawdopodobnie są także wynagrodzenia i inne koszty administracyjne. Za powyższymi decyzjami pójdą prawdopodobnie duże zmiany personalne – trudno sobie wyobrazić, by pracownicy pracujący dotychczas w Warszawie, przenieśli się w całości do Wieliczki. Chyba, że liczba zatrudnionych w stolicy nie zmniejszy się, a powiększona zostanie liczba pracowników Oddziału Zamiejscowego. To jednak mało proawdopodobne.

 

 

 

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center