Polska Izba Turystyki powołała Oddział Turystyki Przyjazdowej

Logotyp PIT

26 sierpnia w ramach struktur Polskiej Izby Turystyki, został powołany Oddział Turystyki Przyjazdowej. Jest to pierwszy w historii oddział branżowy utworzony w ramach PIT, a utworzenie go umożliwiły zeszłoroczne zmiany w Statucie Izby.

Podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału dokonano wyborów władz oddziału:

Prezes zarządu OTP – Dariusz Wojtal
Wiceprezes zarządu OTP – Anna Jedrocha
Wiceprezes zarządu OTP – Andrew Hulewicz
Wiceprezes zarządu OTP – Tadeusz Milik
Wiceprezes zarządu OTP – Piotr Laskowski
Członek zarządu OTP – Karolina Gnusowska-Weiss
Członek zarządu OTP – Andreo Grzębowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OTP – Kamil Kurak
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej OTP – Elzbieta Rawa

W ramach zaproponowanego programu działania aktywność Oddziału skupi się na współpracy z jednostkami administracji publicznej na poziomie centralnym i regionalnym, współpracy z POT, ROT-ami i LOT-ami oraz innymi organizacjami branżowymi.

Jednocześnie Władze OTP będą starały się prowadzić lobbing na rzecz odpowiedniego umiejscowienia i traktowania branży incoming w szeroko pojętej gospodarce Polski oraz będą promować stanowisko mówiące o tym, iż turystyka przyjazdowa jest eksportem usług.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z OTP lub członkostwem w strukturach, Polska Izba Turystyki zaprasza do kontaktu.

Jak uratować polską turystykę przyjazdową? [PODCAST #22]