Polska – 16,7 mln turystów w 2015 roku

AG

Jak podała Polska Organizacja Turystyczna, w 2015 roku Polskę odwiedziło 16,7 mln turystów zagranicznych, o 4,5 proc. więcej niż w 2014 roku.

Według Doroty Zientalskiej z Departamentu Strategii Polskiej Organizacji Turystycznej, ponad 15 proc. przyjeżdżających korzysta z pośrednictwa biur podróży, wykupując cały pakiet (11,8 proc.) lub część usług (3,7 proc.).
Co trzecia osoba przybywająca z: USA, Kanady, Australii, Japonii, Chin, Korei Płd., i innych krajów zamorskich kupuje oferty przygotowane przez organizatorów turystyki. Wykupienie pakietu na przyjazd od Polski jest również popularne w krajach 15 UE – co 5 turysta z krajów „starej Unii” korzysta, z co najmniej częściowego pośrednictwa biur podróży. W najmniejszym stopniu zorganizowaną formą odwiedzenia naszego kraju zainteresowani są sąsiedzi zza wschodniej granicy (Rosja, Ukraina, Białoruś) i mieszkańcy krajów tzw. „nowej Unii”.

Według opracowania POT, część biur specjalizujących się w obsłudze turystów zagranicznych indywidualnie i grupowo przyjeżdżających do Polski, zrzeszonych w Forum Turystyki Przyjazdowej, wzięła udział w badaniu dotyczącym oceny sprzedaży w 2015 roku. Były to biura małe i duże, o bardzo zróżnicowanej sprzedaży – deklarowana liczba obsłużonych w ubiegłym roku turystów mieściła się w przedziale od kilkuset osób po blisko 50 tysięcy. Większość biur świadczyła usługi przyjazdowe zarówno na terenie Polski, jak i krajów ościennych, szczególnie: Niemiec, Czech, Litwy.

Touroperatorzy w 2015 roku najczęściej sprzedawali swoją ofertę turystom z Niemiec, Włoch, Wlk. Brytanii, USA, Francji, Austrii i innych rynków europejskich. Poziom sprzedaży dla większości rynków pozostawał zazwyczaj na podobnym poziomie, jak w roku poprzednim (2014). Wyraźne spadki odnotowano nadal dla Rosji, Ukrainy, Białorusi. W przypadku niektórych biur widać było wyraźne wyspecjalizowanie się w obsłudze turystów z wybranego rynku, np.: Niemiec, Japonii, Włoch, Wlk. Brytanii, Białorusi.

Jak podkreśla Dorota Zientalska, najbardziej popularne są objazdy (tematyczne i klasyczne), pielgrzymki i przyjazdy typu incentives. Popularna była również obsługa programowa grup na zlecenie. Wycieczki objazdowe po Polsce sprzedawane były praktycznie na wszystkich rynkach, bliskich i dalekich, tych najczęściej obsługiwanych, i tych niszowych. Włosi, Niemcy, Amerykanie, Austriacy i Hiszpanie byli najczęściej klientami ofert pielgrzymkowych. Z motywacyjnych pobytów firmowych w Polsce korzystali już nie tylko obywatele krajów europejskich: Niemiec, Francji, Hiszpanii, Norwegii, ale również firmy z Azji – Chin i Indii.
Dobrze sprzedawała się w Polsce oferta krótkich weekendowych pobytów typu „city break”, która jest atrakcyjna dla turystów z wszystkich rynków położonych od Polski maksimum 3 godziny lotu. Często polscy touroperatorzy na rynkach bliższych (kraje europejskie) i dalszych (Indie, Tajlandia, ZEA, Australia, RPA, Malezja, Japonia itp.) znajdowali klientów na produkty związane z uprawianiem w Polsce turystyki aktywnej. Słabiej biura oceniły sprzedaż w 2015 roku pobytów leczniczych/SPA, pobytów wypoczynkowych i wydarzeń.

Opracowanie powstało na podstawie: opracowania MSiT „Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku” oraz badań własnych POT – monitoring ewolucji komercjalizacji polskich produktów turystycznych sprzedawanych przez członków Forum Turystyki Przyjazdowej na rynkach zagranicznych (dane za rok 2015).