Polregio w klastrze Luxtorpeda 2.0

archiwum Polregio

Przewozy Regionalne, właściciel marki Polregio i największy pasażerski przewoźnik w Polsce, dołączył do Klastra Luxtorpeda 2.0.

Luxtorpeda reprezentuje sektor transportu kolejowego skupiający największe przedsiębiorstwa branży w Polsce.

Klaster Luxtorpeda 2.0. chce być aktywnym uczestnikiem w kształtowaniu polityki transportowej Polski, pomagając wypracować najlepsze rozwiązania w obszarze legislacyjnym, organizacyjnym i finansowym. Klaster Luxtorpeda 2.0 będzie wspierał instytucje i przedsiębiorców działających w sektorze transportu kolejowego w stworzeniu trwałych ram współpracy, zbudowaniu innowacyjnych sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii i innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz samorządami w celu zwiększenia ich konkurencyjności z korzyścią dla pasażerów i klientów biznesowych kolei.

Krzysztof Zgorzelski, prezes Przewozów Regionalnych, właściciela marki Polregio, powiedział: „W bieżącym roku z sukcesem kończymy trudny i wieloetapowy proces restrukturyzacji Przewozów Regionalnych. Osiągamy dodatnie wyniki finansowe oraz przyrost pasażerów, a prognozy w tych kwestiach są optymistyczne. Po pomyślnej restrukturyzacji zamierzamy się rozwijać i w dalszym ciągu polepszać ofertę dla pasażerów. Jako największy pasażerski przewoźnik w Polsce chcemy brać aktywny udział w kształtowaniu polityki transportowej w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz programu Luxtorpeda 2.0, a Klaster stanowi ku temu doskonałą okazję.”

Adam Musiał, członek Rady Klastra „Luxtorpeda 2.0”, dodał: „Klaster to instytucja, która będzie realizowała program na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Premiera Mateusza Morawieckiego, a zwłaszcza program kolejowy Luxtorpeda 2.0. Klaster reprezentowany jest obecnie przez różne podmioty, m. in. przewoźników, producentów taboru oraz producentów podzespołów dla branży kolejowej. Bardzo nas cieszy, że największy przewoźnik pasażerski dołączył do przedsięwzięcia.”

Celem Klastra jest m.in. ułatwienie powstawania platform współpracy pomiędzy członkami Klastra, udzielanie wzajemnej pomocy legislacyjnej i organizacyjnej, badanie zagadnień legislacyjnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza działających w sferze transportu zbiorowego wraz z tworzeniem rozwiązań pro biznesowych. Zadaniami Klastra są wsparcie innowacji przy zamówieniach publicznych, budowa i modernizacja taboru, prace nad wspólnym biletem oraz ustawowymi rozwiązaniami i powrót do projektu KDP i CPL.