PFR zapewnia, że obsługuje już płatników VAT marży

PFR VAT marży
fot. Bruno /Germany / Pixabay

System informatyczny obsługujący wnioski przedsiębiorców ubiegających się o pomoc z PFR został już dostosowany do przedsiębiorców rozliczających VAT od marży – przekazał Polskiej Izbie Turystyki fundusz. Gdyby wystąpiły problemy w bankowości elektronicznej, należy zgłaszać je do PIT lub PFR z podaniem nazwy banku.

Problem polegał na tym, że deklarowane przez przedsiębiorców przychody nie były prawidłowo weryfikowane przez system, który czerpał informacje z urzędów skarbowych. Weryfikacja polegała na sprawdzeniu deklaracji VAT. W przypadku płatników VAT od marży system „widział” zatem o wiele mniejsze obroty i odrzucał wnioski.

Bez dodatkowych oświadczeń

O tym, że PFR uporał się z problemem Polska Izba Turystyki poinformowała pod koniec majówki, nie mając jeszcze pełnej wiedzy o szczegółach. Przedsiębiorcy zaczęli składać nowe wnioski, które były nadal odrzucane. Od dziś wszystko powinno już działać, system informatyczny został dostosowany. „Jeśli pojawią się problemy po stronie banków, proszę o ich zgłaszanie” – apeluje Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki.

Jak wynika z naszej rozmowy z prezesem PIT, od strony użytkownika nic się nie zmieniło. Obrót należy wpisać w odpowiednią rubrykę we wniosku. PFR wcześniej poinformowało, że obrót będzie ustalany w oparciu o oświadczenie złożone we wniosku. Wiele osób zrozumiało to jako konieczność składania dodatkowych oświadczeń czy formularzy. “Takiej potrzeby nie ma” – dowiadujemy się od Pawła Niewiadomskiego. Wystarczy wypełnić odpowiedni pole formularza.

Obroty płatników VAT marży sprawdzane inaczej

Na czym więc polegać będzie różnica w rozpatrywaniu wniosków, skoro nic nie zmieniło się w formularzu? „System sprawdzi obroty, ale nie na podstawie deklaracji VAT. Otrzymaliśmy zapewnienie, że wyeliminowano problem, polegający na tym, że wysokość VAT zapłaconego od marży nie pozwalał prawidłowo zweryfikować obrotów” – informuje Paweł Niewiadomski.

Nadal nie jest znana metoda tej weryfikacji. Nie wiadomo też, jak system odróżni płatników VAT marży od tych przedsiębiorców, którzy po prostu zadeklarowali za wysokie obroty w celu uzyskania wyższej subwencji. PFR zapewnił izbę, że istnieje sposób, aby to zweryfikować.

Nowy wniosek albo reklamacja

Jak powinni postąpić przedsiębiorcy, którzy już składali wnioski? W zależności od tego, czy wniosek został odrzucony, czy przyjęty, są dwie ścieżki postępowania.

Ci, którym system odrzucił składane wnioski, powinni złożyć nowe. Można to zrobić od razu w tym samym banku. Nie ma ograniczeń co do liczby składanych wniosków, oczywiście do momentu przyznania subwencji.

Ci, którzy złożyli wniosek, lecz otrzymali zbyt niską względem obrotów subwencję, powinni złożyć reklamację. Jednak procedura reklamacyjna dla płatników VAT marży zostanie uruchomiona nie wcześniej niż 11 maja. Izba poinformuje, gdy zaistnieje już taka możliwość. Wielu przedsiębiorców martwi się, że jeśli procedura ta się przeciągnie, nie „załapią się” już na subwencję, gdyż wyczerpana zostanie pula przeznaczonych na nie pieniędzy.

“Pieniędzy nie zabraknie”

„Otrzymaliśmy zapewnienie od PFR, że nie zabraknie środków dla tych, którzy będą musieli zaczekać ze złożeniem odwołania i poczekać na jego rozpatrzenie. Pracujemy nad tym intensywnie i zostaliśmy uspokojeni, że pieniądze będą” – zapewnia Paweł Niewiadomski.

PIT informuje jednocześnie, że PFR rozwiązał już problem z nadpłatami w ZUS traktowanymi jako niedopłaty. Przedsiębiorcy zgłaszali, że system nie akceptuje innego salda niż zero i nawet jeśli ktoś nadpłacił składki, traktuje je jako nieuregulowaną należność. „Nowe wnioski powinny już działać prawidłowo” – informuje izba.