Pętla Żuławska – trzy razy więcej turystów

AG

Liczba turystów korzystających z przystani na szlaku Wielka Pętla Żuławska wyniosłą w tym roku 103 136. W roku ubiegłym odnotowano ich 29 754. Liczba jachtodni czyli dni cumowania jachtów w 2015 roku wyniosła 28 885, w roku ubiegłym – 18 730.
Prezes spółki Pętla Żuławska zawiadującej przystaniami na szlaku, Michał Górski zapowiedział rozbudowę szlaku. Projekt o nazwie Pętla Żuławska II zakłada rozbudowę infrastruktury na Zatoce Gdańskiej oraz Zalewie Wiślanym. Według prezesa zgłoszono 38 propozycji dotyczących budowy, modernizacji różnych obiektów służących turystyce wodnej, 23 z nich trafiło do drugiego etapu dyskusji, reszta do tzw. rezerwy. Koszt realizacji wszystkich 38 propozycji szacowany jest na 200 milionów złotych. 80 mln będzie pochodziło z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wiceprezes spółki Stanisław Bogdan Justyński powiedział: „W tym roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki a trzeba pamiętać, że kończymy trudny sezon, bo niskie stany wód ograniczały w znacznym stopniu żeglugę po Kanale Elbląskim, Nogacie i Wiśle. Mniejszy ruch panował także przez remont Kanału Elbląsko-Ostródzkiego.”