OSAT doprecyzował umowę z Grecosem

Nowa, poprawiona umowa z agencyjna zostanie przesłana agentom w najbliższym czasie. Jak głosi komunikat OSAT, 3 grudnia odbyło się spotkanie reprezentujących Grecos Holiday: Janusza Śmigielskiego i Mikołaja Dziubalskiego z członkami Zarządu OSAT: Moniką Hiszpańską, Markiem Kamieńskim, Marcinem Stołowskim i Marcinem Chiliński. Omówinono na nim szczegółowo nową umowę agencyjną Grecos Holiday, która ma zostać przesłana agentom w najbliższym czasie. Zarząd OSAT otrzymał ją wcześniej w celu konsultacji.
W toku rozmów z Grecos Holiday, na wniosek OSAT zostały poruszone niektóre kwestie dotyczące współpracy a dotyczące m.in.
1. Zabezpieczeń terminowego spływu należności z tytułu umowy
2. Roli i obowiązków Agentów w procesie postepowania reklamacyjnego oraz odpowiedzialności Agenta za płatności klientów wynikających z umowy
3. Zapisów związanych z ochroną danych osobowych klientów udostępnianych w procesie sprzedaży
4. Zasad wprowadzenia opłaty marketingowej
5. Mniej istotne zapisy umowy, które wymagały lekkiego doprecyzowania.

Marcin Chiliński, członek zarządu OSAT, podkreslił: “Warto tutaj zaznaczyć, że to praktycznie pierwsza aż taka konsultacja warunków współpracy pomiędzy agentami a touroperatorem. Doceniamy otwartość i transparentność kierownictwa Grecos Holiday. Z punktu widzenia OSAT liczymy, że stanie się to regułą również dla innych uczestników naszej branży.
Dopracowane wspólnie przez strony zapisy w umowie są bardzo dobrym kompromisem pomiędzy oczekiwaniami organizatora i agenta turystycznego. Dyskusja nie dotyczyła zasadniczych kwestii uregulowanych w umowie, których zdecydowana większość pozostaje niezmieniona w stosunku do poprzednich zapisów i nie budzi wątpliwości. To ważne w dzisiejszych dość specyficznych czasach dla naszej branży, abyśmy kooperowali w zgodzie i w oparciu o jasne i przejrzyste warunki współpracy.
Ze strony OSAT bardzo cieszy nas fakt, że przedstawiciele Grecos Holiday jasno zadeklarowali swoje pro-agencyjne nastawienie, co znalazło potwierdzenie w toku rozmów na temat umowy. Będziemy bacznie przyglądać się rozwojowi programu Agent 2.0. i liczymy, że nasza zasada “Razem możemy więcej” będzie dotyczyła agentów również we współpracy z Grecos Holiday. Synergia w działaniu i kooperacja powinna dać nam w przyszłości wymierne rezultaty.”