OPLOT chce przyspieszenia nowelizacji ustawy o POT

Jarosław Lichacy OPLOT
Jarosław Lichacy, prezes OPLOT

Sytuacja kryzysowa w branży turystycznej pokazuje, że należy przyspieszyć prace nad nowelizacją ustawy o POT. Trzeba włączyć ROT-y i LOT-y w system udzielania pomocy dla przedsiębiorców turystycznych – wynika z komunikatu Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych.

Zrzeszająca Lokalne Organizacje Turystyczne organizacja opublikowała swoje stanowisko w sprawie sytuacji, w jakiej znalazła się branża turystyczna:

“Obecna sytuacja w polskiej turystyce spowodowana pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 pokazała szereg niedoskonałości systemu POT-ROT-LOT obowiązującego od dwudziestu lat w Polsce.

Dlatego też członkowie Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych uważają, iż natychmiast należy podjąć działania naprawcze nie kolidujące w żaden sposób z tymi, które podejmowane są w celu ratowania turystyki. Wręcz przeciwnie, powinny one być spójne tak, by pomoc kierowana do polskich przedsiębiorstw turystycznych była jeszcze bardziej skuteczna. To właśnie te przedsiębiorstwa turystyczne i około-turystyczne, różnej wielkości są zrzeszone w Lokalnych Organizacjach Turystycznych. Obawiają się one dzisiaj o swój byt, oczekując od organizacji różnych form wsparcia, począwszy od zwykłej informacji na temat stanu obecnego, szkoleń czy pomocy jak skorzystać z oferowanego subsydium, ale także pomocy jak przygotować obiekt by spełniał wszelkie warunki zapewniające turystom bezpieczny wypoczynek, dbając jednocześnie o zdrowie i życie swoich pracowników.

Wyrażamy gotowość jako Lokalne Organizacje Turystyczne do szeroko idącej współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Polską Organizacja Turystyczną w celu wdrażania czy wręcz działań obsługujących pomoc kierowaną do przedsiębiorstw turystycznych. Wykorzystując nasze struktury i bezpośrednie kontakty wdrażane mechanizmy mogą być bardziej skuteczne w tym trudnym, kryzysowym czasie, ale także i po nim.

Od wielu lat jako Lokalne Organizacje Turystyczne podejmujemy szereg działania na rzecz turystyki polskiej w rozumieniu lokalnym. Tak jest i teraz w tym niespodziewanie trudnym czasie. By jednak to robić skutecznie, musimy sami jako organizacje działać w oparciu o dobre uregulowania i prawo. Dlatego też apelujemy o podjęcie jak najszybszych działań wznawiających prace nad nowelizacją Ustawy o POT, która będzie jasno określała zasady funkcjonowania Lokalnych i Regionalnych Organizacji Turystycznych jako systemowych wykonujących również zadania Polskiej Organizacji Turystycznej kierowane do branży. Ustawy, która określi nie tylko podział zadań i kompetencji między Lokalnymi i Regionalnymi Organizacjami, ale również Jednostkami Samorządu Terytorialnego będącymi również w naszych strukturach członkowskich. Wszystko to po to, by system organizacyjny w turystyce był trwały i niósł realne wsparcie branży turystycznej na każdym poziomie zgodnie z założeniami, by finalnie polska turystyka wyszła wzmocniona po zawirowaniach i była dalej chlubą i mocną częścią gospodarki narodowej.”

Czytaj także: Samorządy pomagają, ale też potrzebują pomocy