Odszkodawania za utrudnienia w lotach: tylko rok na reklamacje

archiwum Lufthansy

Sąd Najwyższy orzekł 17 marca, że okres przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za utrudnienia w lotach2 wynosi 1 rok. Wyrok ten powoduje znaczne i nieuzasadnione obniżenie standardu ochrony praw pasażerów linii lotniczych z siedzibą w Polsce w stosunku do praw pasażerów przewoźników europejskich oraz spoza Unii.

Polacy będą zmuszeni podejmować działania prawne znacznie szybciej niż obywatele innych państw europejskich. Warto także pamiętać, że nie wystarczy wysłać reklamację do linii lotniczej czy biura podróży. Tylko skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego bądź administracyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia.

Jak wynika z ustawodawstwa innych państw, okresy przedawnienia tego typu roszczeń są znacznie dłuższe. Najczęściej spotykanym przypadkiem jest 3-letni termin i obowiązuje on w Szwecji, Norwegii, Danii, Austrii, Chorwacji, Finlandii, Niemczech, Estonii, Portugalii, Rumunii, Rosji i na Ukrainie. W Bułgarii, Grecji czy Hiszpanii okres ten mija po 5 latach, a w Irlandii, Wielkiej Brytanii czy na Cyprze po 6. Są również kraje, w których pasażerowie mają nawet 15 lat na dochodzenie rekompensaty za utrudnienia w lotach. Takie prawo obowiązuje w Tunezji, Katarze czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ponadto w sprawach o odszkodowanie z reguły dochodzi do krzyżowania się kilku porządków prawnych, a co za tym idzie przepisów prawa procesowego oraz materialnego różnych krajów, a także różnych języków, co stanowi istotną barierę dla szybkiego dochodzenia roszczeń przez pasażerów. W konsekwencji, w szczególności w przypadku pasażerów obcokrajowców, którzy w dobie globalizacji pochodzą ze wszystkich kontynentów, roczny termin jest okresem niewystarczającym. To zbyt krótko, by przeprowadzić negocjacje z linią lotniczą oraz, w przypadku ich niepowodzenia, zaangażować lokalnego, kompetentnego pełnomocnika do wniesienia pozwu oraz przeprowadzenia postępowania sądowego.

Magdalena Bursa-Łapińska, Starszy Radca Prawny AirHelp