Od jutra obowiązują niższe sumy gwarancyjne dla touroperatorów

sumy gwarancyjne
fot. Micheile Henderson / Unsplash

Ogłoszono już rozporządzenie Ministra Finansów, zmieniające wymogi odnoszące się do minimalnych sum gwarancyjnych dla touroperatorów. Zostały one poluzowane o 70 proc. To wyjątkowo ważne dla touroperatorów. O gwarancje i tak będzie trudny, ale gdyby utrzymano stare przepisy, ich uzyskanie byłoby niemalże niemożliwe.

Wymagania odnośnie do minimalnych sum gwarancji ubezpieczeniowych zmieniono w 2017 roku, dostosowując je do nowej ustawy. W czasach sprzed pandemii, gdy obroty firm przeważnie rosły z roku na rok, obowiązywała zasada, że odnowiona gwarancja nie może być wyliczana na podstawie obrotów niższych niż te, które touroperator osiągnął w roku poprzednim.

Sumy gwarancyjne na podstawie 30 proc. obrotów

Według nowych przepisów roczny przychód w roku obrotowym 2020, na podstawie którego wyliczana jest wymagana suma gwarancyjna, nie może być niższy niż 30 proc. rocznego przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019. W pierwszej wersji zmiany proponowano 50 proc., w trakcie prac legislacyjnych udało się obniżyć ten zapis do 30 proc.

„Obowiązujące zasady trzeba było zmienić nie tylko ze względu na to, że raczej nikt nie spodziewa się powtórzyć obrotów z 2019 roku, ale ze względu na poważną obawę, czy którykolwiek ubezpieczyciel udzieliłby gwarancji na tak duże sumy. Ryzyko związane z działalnością touroperatorską z punktu widzenia ubezpieczycieli znacznie wzrosło. Wymogi finansowe i zabezpieczenia z pewnością będą bardziej wyśrubowane” – komentuje Paweł Niewiadomski, prezes PIT.

Unikniemy “scenariusza bułgarskiego”?

Jak podkreśla, dzięki zmianie rozporządzenia uratowano szansę na kontynuowanie działalności organizatorów turystyki. Według niego dzięki rozporządzeniu Polska „uniknie scenariusza bułgarskiego”. Tam ubezpieczyciele masowo powypowiadali touroperatorom umowy, ze względu właśnie na ogromne ryzyko związane z zabezpieczaniem wysokich sum gwarancyjnych.

Touroperatorem, który próbował pozyskać gwarancję ubezpieczeniową według „starych zasad” była na przykład Tourasia i warunki postawione przez wystawcę były jedną z przyczyn, dla których firma zakończyła działalność.

“Zbawienie dla touroperatorów”

„Jeszcze nie wszyscy w branży mają świadomość tego, jakim problemem będzie pozyskanie nowych gwarancji. Ale ci, którzy wystąpili już o nowe gwarancje, czekają na to rozporządzenie jak na zbawienie” – komentuje prezes PIT.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia, zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie
powiązanych usług turystycznych zostało ogłoszone 10 kwietnia i wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu.

Czytaj także: Jak działa tarcza antykryzysowa w turystyce? Wyjaśniamy „180 dni odroczenia” i vouchery

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center