Od 1 stycznia nowe stawki na TFG i nowe składki na TFP

zwolnienia turystyka kryzys
fot. 1820796 / Pixabay

Obowiązują już rozporządzenia zmieniające wysokości opłat dla touroperatorów. Podwyższono niektóre stawki, które trzeba odprowadzać na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, wprowadzono też płatności na Turystyczny Fundusz Pomocowy.

Nowe rozporządzenia obowiązują od 1 stycznia. Pierwsze z nich dotyczy zmian stawek obowiązujących touroperatorów w ramach płatności na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Nastąpiła drobna zmiana dla touroperatorów obsługujących klientów na terenie kraju oraz państw ościennych. Ci, którzy pobierają zaliczki, muszą płacić 2 zł – przedtem obowiązywała ich stawka w wysokości zero złotych.

Krajowe wyjazdy ze stawką 2 zł

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Jedynie tych, którzy pobierają płatności po zrealizowaniu imprezy turystycznej nadal obowiązywać ma stawka zero złotych.

W opublikowanym pod koniec 2020 roku projekcie tego rozporządzenia zakładano, że stawka zero złotych w ogóle wychodzi z użycia, zakładano wprowadzenie opłaty 3 zł dla tych, którzy pobierają zaliczki przed realizacją imprezy i 2 zł dla tych, którzy nie pobierają przedpłat. Stawki dla pośredników turystycznych również nie zostały podniesione.

Koniec ze składką „zero” na TFG? Projekt podwyżki niektórych opłat

Składki na nowy fundusz

Od nowego roku na touroperatorów nałożono też dodatkową opłatę na Turystyczny Fundusz Pomocowy – został on wprowadzony przy okazji Turystycznego Funduszu Zwrotów i ma gromadzić środki na wypadek sytuacji kryzysowych na rynku.

Stawki zaprojektowane są na zasadach analogicznych jak TFG. Mają wysokość od 0 zł w turystyce krajowej do 15 zł w turystyce czarterowej poza państwa europejskie.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Ile płacić na TFP?

1. Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej ustala się w następujących wysokościach:

1) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6:
a) 0 zł – dla organizatorów turystyki, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,
b) 15 zł – dla pozostałych organizatorów turystyki;

2) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka
transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego:
a) 0 zł – dla organizatorów turystyki, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,
b) 13 zł – dla pozostałych organizatorów turystyki;

3) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa
transportowa:
a) 0 zł – dla organizatorów turystyki, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,
b) 7 zł – dla pozostałych organizatorów turystyki;

4) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6:
a) 0 zł – dla organizatorów turystyki, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,
b) 10 zł – dla pozostałych organizatorów turystyki;

5) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 6:
a) 0 zł – dla organizatorów turystyki, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,
b) 5 zł – dla pozostałych organizatorów turystyki;

6) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską,
a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej:
a) 0 zł – dla organizatorów turystyki, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,
b) 2 zł – dla pozostałych organizatorów turystyki.