O samorządzie i turystyce w eksperckim gronie

archiwum prywatne

Jeszcze do końca lutego można rejestrować się na dziewiątą edycję Gremium Ekspertów Turystyki, które tym razem odbędzie się w Gdańsku. O tym, dlaczego warto to zrobić rozmawiamy z organizatorem wydarzenia, Markiem Migdalem. Impreza odbywa się pod patronatem portalu WaszaTurystyka.pl.

Tegoroczna edycja Gremium Ekspertów Turystyki koncentruje się wokół roli samorządu terytorialnego w turystyce. Jakie są główne problemy w tym obszarze i jakie cele przyświecają organizatorom?

Temat wiodący tegorocznej edycji ” Samorząd terytorialny a rozwój turystyki ” wynika nie tyle z problemów, co z chęci podkreślenia roli szczebla lokalnego i regionalnego w kreowaniu rozwoju turystyki w Polsce. Zważywszy na specyfikę sektora gospodarki turystycznej to właśnie samorządy terytorialne powinny mieć kluczowy wpływ na rozwój tej dziedziny gospodarki.

Produkty turystyczne, które są kwintesencją rozwoju, muszą mieć dogodne warunki rozwoju właśnie na tym szczeblu zarządzania państwem. Rola władz centralnych w tym zakresie powinna polegać na tworzeniu dogodnych warunków i wspieraniu działań, natomiast funkcje realizacyjne to już domena województw, powiatów i gmin, czyli samorządów terytorialnych. Oprócz tego są jeszcze inne powody. W przyszłym roku przypadają ważne rocznice związane zarówno z polską samorządnością jak i stabilizacją systemową turystyki w Polsce.

Rok 2019 to:
• 30 rocznica zainicjowania procesów samorządności terytorialnej w Polsce,
• 20 rocznica reformy administracyjnej Polski,
• 20 rocznica uchwalenia ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (wprowadziła system POT-ROT-LOT)

Wszystko to sprawia, że tematyka najbliższej edycji staje się wyjątkowo ważna, a sama konferencja nabiera znaczenia jubileuszowego.

To już dziewiąta edycja konferencji. Jakich nowości możemy się spodziewać? Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?

Oprócz symbolicznych jubileuszy, o których już wspominałem głównym motywatorem jest tematyka i to zarówno części naukowej jak i warsztatów samorządowo-branżowych. Trudno w kilku słowach omówić wszystkie naprawdę ciekawe referaty przygotowane przez najlepszych polskich naukowców zajmujących się obszarem turystyki.

Zainteresowanych odsyłam na stronę www.gremium.forumturystyki.pl gdzie w zakładce PROGRAM jest szczegółowy opis zarówno zgłoszonych referatów naukowych jak i tematyki warsztatów samorządowo-branżowych.

Gremium Ekspertów Turystyki, jak sama nazwa wskazuje, to spotkanie najlepszych, zarówno z sektora nauki, jak i praktyków branżowych. I ten aspekt towarzyski lub – jak kto woli – networkingowy to kolejny mocny argument do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Gremium oprócz warstwy merytorycznej zawsze ma silną wartość towarzyską spotkania „na szczycie”, w gronie przyjaciół, ekspertów, bez zobowiązań i kontekstów politycznych. Uważam, że takie spotkania są bezcenne i wpływają na nas twórczo. Jak mawiają stali bywalcy „na Gremium warto być obecnym”.

Gremium ma wydarzenia towarzyszące. Współpracujecie z Nowymi Trendami w Turystyce…

Jak już zaznaczyłem wcześniej nie sposób omówić wszystkiego, ale na pewno warto podkreślić warsztaty przygotowane przez POT, które odnoszą się do dwóch dość istotnych ewoluujących zagadnień. Chodzi o targi turystyczne i wydawnictwa promocyjne. Jedne i drugi są szukają swoich nowych dróg. Chcemy wspólnie poszukać odpowiedzi na kilka kluczowych pytań.

Np. czy targi turystyczne w standardowej formule mają w ogóle jakąś przyszłość? Czym były 10 lat temu, czym są teraz i jakie powinny być w przyszłości? Podobne dylematy będą treścią warsztatu poświeconego wydawnictwom promocyjnym. Czy e-publikacje wyprą te papierowe? Co decyduje o sukcesie wydawnictwa? A jeśli nie foldery to co w zamian? – czy aplikacje mobilne są alternatywą w tym zakresie?

Warto też wspomnieć o innych tematach. W Gdańsku wdrożono z sukcesem system kart mieszkańca – Gdańska Organizacja Turystyczna będąc operatorem systemu podzieli się swoimi doświadczeniami i doradzi jak wdrażać tego typu przedsięwzięcia i jakie ono przynosi korzyści.

Profesor Jacek Borzyszkowski poprowadzi kluczową na dzisiaj dyskusję o sposobie finansowania rozwoju i promocji turystyki i wraz z uczestnikami spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy planowane wprowadzenie w Polsce opłaty turystycznej może być panaceum na dotychczasowe problemy, zarówno samorządów terytorialnych, jak i organizacji typu ROT czy LOT.

Osobnym zagadnieniem jest „połączenie” Gremium z konferencją Nowe Trendy w Turystyce. Obie konferencja różną się od siebie zasadniczo i dzięki temu znakomicie się uzupełniają. Gremium analizuje stan obecny próbując wyciągać wnioski i wypracowywać rekomendacje w obszarze branżowym. Nowe Trendy w Turystyce to spojrzenie na zewnątrz na zmieniające się otoczenie i uwarunkowania, które powinniśmy uwzględniać planując rozwój siebie, swojego biznesu, swojego regionu i kraju. Te dwa przedsięwzięcia, w jednym czasie i miejscu do tandem wprowadzający uczestników w nowy wymiar dnia jutrzejszego.

W tym roku wydarzenie odbywa się w Gdańsku. W jakich miastach było już gremium? Jakie są zalety konferencyjne Gdańska i jak się układa współpraca z partnerami z tego miasta?

Gremium Ekspertów Turystyki to organizowane nieprzerwanie od 2003 roku spotkania przedstawicieli świata nauki, biznesu, władz rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych branży turystycznej. To jedyne na taką skalę wydarzenie w Polsce, mające charakter kroczący, tzn. za każdym razem odbywa się w innym regionie. Zaczynaliśmy od Poznania, w którym odbyły się łącznie cztery edycje, ale gościliśmy również w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu. Teraz przyszła kolej na Pomorze i Trójmiasto.

W kontekście wspominanych wcześniej jubileuszy Gdańsk to nie tylko kolejna miejscowość, ale przede wszystkim ikona naszych przemian ustrojowych. O statusie ikon można również mówić w przypadku Gdyni i Sopotu bo to zarówno kolebki powojennej polskości, jak i istotne symbole naszej turystyki, tak zresztą jak i całe województwo pomorskie.

Trzeba też wspomnieć o dodatkowym aspekcie miejsca, w którym odbędzie się GREMIUM. Będziemy pierwszą konferencją organizowaną w nowo-otwieranym hotelu Radisson Hotel & Suites, Gdańsk na Wyspie Spichrzów . Nowoczesny ekskluzywny hotel pachnący nowością oraz widok Motławy i zabytkowego Gdańskiego Żurawia za okien na pewno zostanie w pamięci wszystkich uczestników Gremium Ekspertów Turystyki.

Aby zarejestrować się na wydarzenie, należy wejść na stronę Gremium, wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy.

Patronem medialnym Gremium Ekspertów Turystyki jest portal WaszaTurystyka.pl.

IX GET baner główny