Nowy szef Państwowych Portów Lotniczych – Mariusz Szpikowski

Jak poinformowała PAP, nowym dyrektorem Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze.” został Mariusz Szpikowski. Wcześniej poinformowano o złożeniu dymisji przez Michała Kaczmarzyka.

Cytowany przez agencję minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, powiedział: „Dzisiaj najważniejsze są bezpieczeństwo oraz rozwój portu im. F. Chopina, a także pozostałych portów lotniczych. Potrzebne jest nowe spojrzenie na działalność Państwowego Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze. Powołany dziś naczelny dyrektor to profesjonalista, który gwarantuje nie tylko prawidłowe funkcjonowanie portu, ale też wysoki poziom bezpieczeństwa”

Z kolei wiceminister Jerzy Szmit, odpowiedzialny w resorcie infrastruktury za sprawy lotnictwa, dodał: „Szanuję decyzję Michała Kaczmarzyka, który złożył rezygnację.”

Rzecznik prasowy Lotniska Chopina Przemysław Przybylski napisał w komunikacie od byłym dyrektorze: „W ciągu niespełna dwóch lat kierowania firmą przeprowadził głęboką restrukturyzację zatrudnienia i procesów biznesowych. Doprowadził do usprawnienia struktury organizacyjnej i znaczącego podniesienia efektywności kosztowej PPL. Z jego inicjatywy przyjęta została strategia na lata 2014-2024, otwarcie zmodernizowanego i rozbudowanego Terminala A na warszawskim Lotnisku Chopina, co pozwoliło na znaczący wzrost liczby obsługiwanych przewoźników, pasażerów i liczby połączeń z Warszawy. W 2015 r. po raz pierwszy w historii Lotnisko Chopina obsłużyło rekordową liczbę ponad 11 mln pasażerów. PPL notuje też rekordowe wyniki finansowe. Według wstępnych prognoz zysk na koniec 2015 r. netto wyniesie 180 mln zł. Marża EBITDA (EBITDA to zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) na poziomie 50 proc. stawia Lotnisko Chopina „w ścisłej czołówce europejskich portów lotniczych.”

P.P. „Porty Lotnicze” zarządza dwoma portami lotniczymi: w Warszawie i Zielonej Górze. Posiada również udziały w 10 spółkach nadzorujących działanie lotnisk w Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku, Modlinie, Wrocławiu, Katowicach, Szczytnie, Bydgoszczy i Rzeszowie. Ponadto PPL posiada udziały w spółkach handlingowych oraz firmach świadczących usługi pozalotnicze m.in. w spółce zarządzającej hotelem Courtyard by Marriott.Naczelny dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” jest powoływany i odwoływany przez ministra właściwego ds. transportu, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze