Nowe zasady klasyfikowania hoteli Hotelstars Union (HSU)

Nowe zasady klasyfikacji hoteli
Nowy katalog HSU/fot. archiwum HSU

Hotelstars Union to nowoczesny, jednolity system europejskiej klasyfikacji obiektów hotelowych oparty o jakość usług. Co pięć-sześć lat kryteria klasyfikacji są poddawane weryfikacji, w celu ich modernizacji zgodnie z potrzebami gości i wymaganiami rynku. Nowe kryteria HSU obowiązują od 1 czerwca.

Hotelstars Union oferuje nowoczesny i przejrzysty system oceny dla ponad 22 tysięcy sklasyfikowanych hoteli, co obejmuje 1,2 miliona pokoi w Europie. Polska ma status członka-obserwatora HSU, a rodzimą branżę hotelarską w stowarzyszeniu reprezentuje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.

Jens Zimmer Christensen, prezes HSU, powiedział: „Po ponad 18 miesiącach intensywnej pracy z sukcesem zakończyliśmy bieżący proces przeglądu katalogu kryteriów. Udało nam się pogodzić stanowiska wszystkich 17 krajów członkowskich. W wielu krajach klasyfikacja hoteli jest związana z tradycją i historią, dlatego często nie jest łatwo wejść na nowy grunt .
Kraje członkowskie mają czas na wdrożenie nowych kryteriów do 1 stycznia 2021 r.

Kiedy w Polsce?

W Hotelstars Union aktualnie jest zrzeszonych 17 krajów. Obok Polski jeszcze Francja, Włochy, Gruzja, Azerbejdżan, Słowacja, Hiszpania i Irlandia mają status członka-obserwatora, co oznacza, że kraje te nie wdrożyły jeszcze standardów HSU do ustawodawstwa lokalnego. IGHP, która od 2018 roku reprezentuje rodzime hotelarstwo w strukturach HSU, będzie kontynuować działania, by w Polsce klasyfikacja ta stała się obowiązującym standardem w kategoryzacji. Oprócz wypracowania mapy drogowej dojścia do wdrożenia wymogów HSU, IGHP od dłuższego czasu zabiega o zmianę odpowiednich przepisów krajowych.

Tomasz Pieniążek, wiceprezes IGHP który brał udział w pracach nad aktualizacją kryteriów HSU, podkreslił: “Obserwując bezpośrednio działania HSU, wyraźnie widzimy, jak ten system działa w praktyce. Na wprowadzeniu klasyfikacji HotelStars Union korzystają obydwie strony, zarówno goście, jak i hotele. I taki jest cel tego systemu, który w Europie funkcjonuje od 2009 roku. Chcemy, aby polskie wymogi kategoryzacyjne były spójne z europejskimi. To oczywiście wymaga czasu i powinno być procesem stopniowym. Jednak w naszej ocenie, kierunek jest jeden.
Największym wyzwaniem w trakcie najnowszej aktualizacji klasyfikacji było z jednej strony sprawienie, aby kryteria nadążały za szybkimi zmianami w hotelarstwie, a raczej szerzej w „przemyśle” noclegowym, a z drugiej uwzględniały specyfikę wszystkich krajów zrzeszonych w organizacji.

Nowości w katalogu klasyfikacji HSU

Nowy katalog klasyfikacji został zmniejszony z 270 do 247 kryteriów, co sprawiło, że teraz jest bardziej elastyczny i przejrzysty. System został dostosowany do nowoczesnych koncepcji hotelowych i digitalizacji w hotelach – czy to w postaci nowoczesnej technologii komunikacyjnej w recepcji i w pokoju, elektroniki rozrywkowej dla gościa czy opcji samodzielnego zameldowania i wymeldowania. Ważną rolę w trakcie weryfikacji odegrał aspekt zrównoważonego rozwoju.

Nowy katalog zachęca sklasyfikowane hotele do przyłączenia się i korzystania z etykiet i certyfikatów zrównoważonego rozwoju, a także do oferowania swoim gościom np. rezygnacji z codziennego sprzątania pokoju i zmiany pościeli, instalowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych lub do ograniczenia stosowania plastikowych opakowań w łazienkach.

Z powodu kryzysu wywołanego przez COVID 19 w krajach członkowskich HSU mogą obowiązywać dodatkowe regulacje dotyczące stosowania środków czystości i higieny. Te dwie kwestie zawsze były istotną częścią systemu oceny HSU i są podstawowym wymogiem począwszy od pierwszej kategorii. Oczywiście zgodność zasad obowiązujących w hotelach z przepisami prawa i / lub przepisami krajowymi zawsze ma pierwszeństwo przed kryteriami klasyfikacji i może zastąpić niektóre kryteria HSU do odwołania.

Prezes HSU dodał: „Hotelstars Union to historia sukcesu, którą musimy dalej umacniać i promować jako europejską markę niezawodnej klasyfikacji hoteli na rynku liczącym 180 milionów mieszkańców. HSU nie tylko stanowi podstawę jakości usług w Europie, lecz przede wszystkim wzmacnia nasze małe rodzinne firmy pod względem efektywności i międzynarodowej konkurencji, która jest ważniejsza niż kiedykolwiek w tych trudnych czasach.”

Hotelstars Union to działające przy HOTREC zrzeszenie stowarzyszeń hotelarskich z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Niemiec, Grecji, Węgier, Łotwy, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Słowenii, Szwecji i Szwajcarii. Zrzeszenie funkcjonuje od 2009 roku. Jego działalność skupia się na tworzeniu wspólnych kryteriów klasyfikacji obiektów hotelowych, które stanowią dla gości gwarancję jakości usług, a hotelarzom zapewniają przejrzystość i bezpieczeństwo.

Więcej informacji na www.hotelstars.eu.