Nowe miejsca w Niemczech na liście światowego dziedzictwa UNESCO

Mur rzymski/fot. DZT

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO zdecydował o wpisaniu kolejnych niemieckich zabytków na Listę Światowego Dziedzictwa.

Światowe dziedzictwo w miastach SchUM – Moguncji, Spirze i Wormacji

Wspólnota tzw. miast SchUM – Moguncji, Wormacji i Spiry uchodzi za kolebkę kultury żydowskiej w Europie. W miastach SchUM (akronim utworzony z pierwszych liter tych miast w języku hebrajskim) znajdują się miejsca, które od teraz noszą tytuł światowego dziedzictwa: dzielnica żydowska w Spirze, dzielnica synagogalna w Wormacji oraz stare cmentarze żydowskie w Wormacji i Moguncji. Historia tych miejsc odzwierciedla życie i kulturę żydowską na przestrzeni wieków – od zgodnego współistnienia z gminami chrześcijańskimi przez prześladowania, zniszczenie i ludobójstwo, po dzisiejsze kultywowanie wiary i tradycji w gminach żydowskich.

Położone nad Renem miasta, Moguncja, Spira i Wormacja, oferują szeroki wachlarz atrakcji kulturalno-turystycznych i cieszą się dziś ogromnym zainteresowaniem jako cele turystyki kulturowej.

Limes Dolnogermański

W ramach rozległego wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa ‚Granice Cesarstwa Rzymskiego status dziedzictwa światowego nadano teraz kolejnemu fragmentowi granicy rzymskiego imperium – Limesowi Dolnogermańskiemu. Liczący 400 km długości odcinek antycznych umocnień granicznych ciągnie się wzdłuż Renu od Rheinbrohl w Nadrenii-Palatynacie przez Nadrenię Północną-Westfalię do Katwijk na holenderskim wybrzeżu Morza Północnego. Rzeka Ren stanowiła naturalną granicę między rzymską prowincją i wolną Germanią. W 44 miejscowościach, grodach warownych, obozowiskach legionów i zabudowaniach świątynnych toczyło się życie Rzymian – obiekty te stworzyły zresztą podwaliny pod dzisiejsze metropolie, takie jak Bonn czy Kolonia.

Spora część pozostałości z czasów antycznych kryje się dzisiaj pod powierzchnią gruntu jako starannie chronione zabytki ziemne, ale w wielu miejscach muzea i ekspozycje prezentują fascynujące wykopaliska archeologiczne.

Dwa nowe obiekty w Niemczech na Liście dziedzictwa światowego UNESCO