Novaturas – ponad 9 proc. więcej klientów w I kwartale

W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa Novaturas obsłużyła ponad 41 tysięcy osób, o 9,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody Grupy zwiększyły się o 11,5 proc. rok do roku.

Liczba klientów obsłużonych przez Grupę wzrosła rok do roku na wszystkich jej kluczowych rynkach: na Litwie (+1 proc.), Łotwie (+20 proc.) i w Estonii (+13 proc.), a także na Białorusi (+26 proc.). Przchody wzrsoły o 11,5-proc i sięgnęły 28,8 mln euro.

Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów wśród mieszkańców krajów bałtyckich w sezonie zimowym pozostaje Egipt. W I kwartale br. odpowiadał on za ponad połowę przychodów uzyskanych ze sprzedaży zorganizowanych wycieczek lotniczych.

Audronė Keinytė, dyrektor generalna Novaturas, powiedziała: “Nasze dobre wyniki sprzedażowe to efekt bardzo atrakcyjnej, ciągle rozwijanej oferty, która dostępna jest w zróżnicowanych i uzupełniających się kanałach dystrybucji na różnych rynkach. Z uwagi na coraz silniejszą konkurencję, spodziewamy się jednak, że w całym 2019 roku zanotujemy niższe wzrosty lub nawet płaską sprzedaż rok do roku. Nasze działania w tym roku i w długim terminie będziemy koncentrować na poprawie efektywności oraz rentowności Grupy.”.

Poza rosnącą konkurencją, negatywny wpływ na zyskowność Grupy w I kwartale 2019 roku miały wciąż zwiększone koszty związane ze zmianą głównego przewoźnika lotniczego (w IV kwartale 2018 r. borykające się z problemami linie lotnicze Small Planet Airlines zostały zastąpione przez GetJet Airlines). Zysk brutto Grupy obniżył się do poziomu 3,6 mln EUR (-26 proc. r/r), natomiast EBITA wyniosła 0,1 mln EUR (w porównaniu z 1,3 mln EUR w I kwartale 2018 r.), co w efekcie przełożyło się na stratę netto wynoszącą 0,1 mln EUR (wobec 0,9 mln EUR zysku netto w I kwartale 2018 r.).

Tomas Staškūnas, dyrektor finansowy Grupy Novaturas, podkreślil: „Pomimo straty netto odnotowanej w I kwartale tego roku, konsekwentnie realizujemy naszą strategię, nieustannie dążąc do poprawy efektywności naszej działalności. Całkowite koszty operacyjne zmalały o 0,9 proc.rok do roku, a bez uwzględnienia prowizji płaconych agencjom, które zależą od wielkości sprzedaży, nasze koszty operacyjne obniżyły się o 9 proc.”