Niebanalny sposób zwiedzania łódzkiego

W województwie udało się stworzyć 35 szlaków questingowych umożliwiających samodzielne zwiedzanie regionu.

Questing to innowacyjna forma zwiedzania, z której mogą skorzystać biura turystyczne organizujące wycieczki, zielone szkoły na terenie województwa łódzkiego.
Questing to ciekawa, dostępna dla wszystkich chętnych forma zwiedzania województwa łódzkiego, która nie tylko pełni rolę promocyjną regionu, ale stanowi też doskonałą okazję do wspólnej edukacyjnej zabawy dla całych rodzin
Idea questingu polega na tym, iż w turyści otrzymują różnego rodzaju wierszowane wskazówki, a następnie podczas wędrówki rozwiązują zadania i łamigłówki po to aby dotrzeć do „skarbu” ukrytego na końcu trasy. Dzięki współpracy trzech Lokalnych Grup Działania („Dolina rzeki Grabi”, „BUD-UJ RAZEM”, Fundacji „PRYM”) udało się stworzyć 35 szlaków questingowych umożliwiających samodzielne zwiedzanie regionu. Wytyczone trasy przebiegają przez tereny atrakcyjne zarówno ze względu na walory przyrodnicze, jak i historyczne czy kulturowe.Ulotki z opisami szlaków questingowych pobrać można ze strony www.quiz.questing.pl lub ściągnąć w formie specjalnie przygotowanej aplikacji na urządzenia mobilne.