Narada dyrektorów ZOPOT-ów

archiwum POT

W dniach 24-26 kwietnia w Warszawie odbyła się narada z udziałem dyrektorów ZOPOT. To jedno z dwóch dorocznych spotkań dyrektorów wszystkich zagranicznych ośrodków z zarządem Polskiej Organizacji Turystycznej oraz branżą.

Pierwszego dnia podsumowano działania zrealizowane w roku ubiegłym, zorganizowane zostały także rozmowy warsztatowe z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli ROT-ów, LOT-ów i miast. Przedsiębiorcy oraz regionalne i lokalne organizacje turystyczne miały okazję porozmawiać z dyrektorami ZOPT-ów z rynków, które są dla nich kluczowe.

Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, powiedział: “Spotkania stolikowe cieszyły się rekordowym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich ok. 40 przedstawicieli branży i ponad 20 osób z LOT-ów i ROT-ów. Dlatego też podjąłem decyzję, że od kolejnej narady rozmowy warsztatowe zostaną wydłużone. Będą trwały sześć godzin, a nie jak dotychczas trzy.”

Podczas obrad odbyło się także spotkanie, które dotyczyło 7. edycji akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”.

Głównym tematem była koncepcja kampanii na rynkach sąsiadujących z Polską. Podczas spotkania ustalono sposoby promocji pilotażowej edycji na rynkach zagranicznych. W obradach uczestniczyli dyrektorzy ośrodków w Berlinie, Moskwie, Kijowie i Sztokholmie.

W kolejnych dniach przedstawiono plany działania Polskiej Organizacji Turystycznej i jej zagranicznych ośrodków na lata 2019 i 2020. Oprócz tego omówiono temat dalszego rozwoju Narodowego Portalu Turystycznego oraz promocji laureatów Certyfikatów POT na rynkach zagranicznych.

W piątek dyrektorzy zagranicznych ośrodków odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, zdobywcy Złotego Certyfikatu POT 2018. Spotkali się tam z Pawłem Ukielskim, zastępcą dyrektora ds. merytorycznych w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Podczas warsztatów poinformowano o powołaniu przez prezesa POT zespołu ds kontroli ZOPOT-ów.

Szefową zespołu została wiceprezes POT, Agnieszka Jędrzejczyk- Wojciechowska. W skład niego weszli: Teresa Buczak, Magdalena Michno, Joanna Węglarczyk, Bartłomiej Karolczyk, Mariola Górecka, Marzena Sadowska, Dominika Szulc, Anna Zabłocka – Sztyber, Marzena Witkowska, Ewa Kalaman – Szymerska. Jest to pokłosie skandalu z odwołaniem dyrektora ZOPOT-u w Berlinie oraz informacji o nieprawidłowościach w ZOPT w Tokio.