Najczystsze plaże są na Cyprze

AG

Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) opublikowała raport na temat jakości wody w kąpieliskach wszystkich krajów UE w 2013 roku. Cypr ma najczystsze wody w kąpieliskach i 100 proc. kąpielisk spełniających najbardziej surowe kryteria Agencji (doskonała jakość wody).

To już dziewiąty z kolei rok kiedy Cypr osiągnął najlepszy rezultat spośród krajów UE (Cypr jest liderem od 2005 roku).

W 2013 roku, obok Cypru, również Luksemburg osiągnął w 100 proc. doskonałą jakość wody, w odniesieniu do jezior leżących na terenie tego kraju. Na kolejnych pozycjach znalazły się: Malta (98,9 proc.), Chorwacja (94,9 proc.), Grecja (93,2 proc.), które to kraje również posiadają dobrej jakości wody, powyżej średniej UE
Badania wody w kąpieliskach na Cyprze prowadzone były co miesiąc, od maja do października 2013. Analizie poddano wodę morską z okolic 112 plaż na Cyprze.
Więcej informacji:
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state