Na Zamku w Pułtusku odbyło się Forum MROT. 70 osób wzięło udział w spotkaniach biznesowych

Integracja członków, umożliwienie nawiązania nowych relacji biznesowych na Mazowszu, osiągnięcie efektu synergii w obrębie branży turystycznej na Mazowszu – MROT zgromadził 70 przedstawicieli stowarzyszonych u siebie podmiotów na Zamku w Pułtusku. Forum członków miało m.in. pomóc w nawiązaniu współprac pomiędzy uczestnikami.

Forum członków MROT odbyło się 31 marca na Zamku w Pułtusku. W programie oprócz zaplanowanych wykładów znalazły się spotkania B2B, a także możliwość uczestniczenia w rozmowach z przedstawicielami mediów branżowych. Wydarzenie przede wszystkim miało służyć integracji środowiska i lepszemu poznaniu potencjalnych możliwości współpracy m.in. na rzecz stworzenia nowych produktów turystycznych na Mazowszu.

Uczestnicy mieli także możliwość wysłuchania dwóch inspirujących wykładów: „Fundusze na turystykę 2023-2027” Pawła Walczyszyna i „Co robić, żeby zarobić na turystyce?” Agnieszki Puszczewicz.

fot. archiwum MROT

Ważnym punktem wydarzenia były spotkania B2B poszczególnych uczestników Forum. Podczas 10-minutowych rozmów przedstawiano swoje firmy i oferty. W ciągu dwóch godzin odbyło się łącznie ponad 200 spotkań. Uczestnicy wyrażali swoje zadowolenie, a także uznali networking za niezbędne narzędzie do poznania nowych osób oraz możliwości nawiązania współpracy.

Dodatkowym bonusem dla uczestników Forum w ramach działalności Public Relations MROT była obecność przedstawicieli mediów branżowych. Udział w nich wzięła nasz redaktorka naczelna – Marzena Markowska. Według organizatorów bezpośrednie nawiązywanie kontaktów z mediami daje możliwość zainteresowania ich swoją ofertą, regionem i  może przyczynić się do potencjalnej współpracy promocyjnej.

MROT: dofinansujemy projekty naszych członków. Powstaje Laboratorium Inicjatyw Turystycznych