MROT: dofinansujemy projekty naszych członków. Powstaje Laboratorium Inicjatyw Turystycznych

 

Konferencja MROT na targach ITTF w Warszawie
Konferencja MROT na targach ITTF w Warszawie / fot. MM

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna chcąc rozwijać produkty turystyczne na Mazowszu podjęła prace nad nowym projektem Laboratorium Inicjatyw Turystycznych. Jego zadaniem będzie wsparcie rozwoju ofert turystycznych Mazowsza w sposób systemowy i zorganizowany.

Organizacja przygotowała zupełnie nową propozycję dla członków i innych partnerów, którzy będą chcieli rozwijać swoje pomysły i szeroko pojęte inicjatywy, służące przyciągnięciu odwiedzających i turystów do regionu. Dotyczyć ona będzie przede wszystkim nowych projektów, ale może też wspierać rozwój już istniejących poprzez dodanie nowych treści lub nową ciekawszą formułę. Projekt został omówiony podczas konferencji MROT na targach ITTF Warsaw.

Laboratorium Inicjatyw Turystycznych to projekt MROT mający na celu merytoryczne wsparcie istniejących i powstających na Mazowszu inicjatyw turystycznych poprzez przekazywanie wiedzy oraz kompetencji za pośrednictwem ekspertów, a także tworzenie środowiska do kreatywności, współpracy i integracji. Dla członków MROT w ofercie Laboratorium oprócz programu inkubacji, znajdzie się program szkoleniowo-warsztatowy –Forum Inicjatyw Turystycznych Mazowsza oraz internetowa platforma integracyjna.

Projekt jest adresowany do członków MROT, ale również wszystkich partnerów zaangażowanych w rozwój inicjatyw turystycznych na Mazowszu.

Program Inkubacji I Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Mazowsza

Pierwszym działaniem w ramach projektu Laboratorium Inicjatyw Turystycznych jest uruchomienie pilotażowej edycji Programu Inkubacji i Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Mazowsza. Jest to pierwsza w Polsce forma wsparcia komercjalizacji marek i produktów turystycznych regionu. W tym celu MROT wraz z ekspertami zewnętrznymi opracowała metodologię inkubowania inicjatyw turystycznych, która w 2023 będzie miała swoją premierę w praktyce.

Organizatorzy zapraszają do udziału w pilotażowej edycji Programu Inkubacji i Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Mazowsza. Program nie tylko będzie uczył, jak stworzyć ofertę turystyczną, ale także sfinansuje m.in.: opiekę doradczą ekspertów i specjalistów w okresie inkubacji, powstanie strategii lub programu komercjalizacji produktu i marki oraz promocję inicjatywy w ramach działalności MROT.

Szkolenia

Włączenie programu szkoleń do LIT pozwoli na uporządkowanie działalności w zakresie przekazywania wiedzy i doświadczeń. Organizatorzy chcą nie tylko edukować, ale inspirować do tworzenia nowych inicjatyw turystycznych. Przede wszystkim będą stawiać na: nowoczesny marketing – w jaki sposób nie zgubić się w jego dynamicznym świecie; komercjalizację – która jest istotna dla rozwoju regionalnego Mazowsza; doświadczenia turystyczne – czyli jak zamieniać potencjał turystyczny Mazowsza na przeżycia do których turyści będą chcieli wracać.

Nabór do programu

W pilotażowej edycji Programu MROT zamierza wesprzeć do dwóch wybranych inicjatyw zestawem świadczeń o wartości do 50 tys. złotych każdy. Zakwalifikowane inicjatywy mogą liczyć na:

  • doradztwo eksperta, pod którego kierunkiem powstanie dokument strategiczny marki lub produktu turystycznego;
  • konsultacje dodatkowych ekspertów z różnych dziedzin specjalistycznych;
  • opiekę organizacyjną MROT w postaci zapewnienia opiekuna inkubacji inicjatywy;
  • organizację krajowego wyjazdu studyjnego dla członków inicjatywy;
  • promocję inicjatywy przez MROT;
  • możliwość uczestnictwa w organizowanych przez MROT szkoleniach, warsztatach i wyjazdach studyjnych na zasadach priorytetowych.

Inicjatywy można zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy on-line. Oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym w dwóch etapach:

  • I – ocena informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym;
  • II – zaprezentowanie wybranych inicjatyw przed Komisją Oceniającą (w siedzibie MROT).

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 14 kwietnia 2023 roku. Wyniki oceny w pierwszym etapie ogłoszone zostaną do 26 kwietnia br, a prezentacje inicjatyw odbędą się do 10 maja br. Natomiast ogłoszenie zakwalifikowanych inicjatyw odbędzie się do 15 maja br.

Inkubacja wybranych inicjatyw rozpocznie się od negocjacji zakresu inkubacji oraz podpisania porozumienia z MROT, w którym określone zostaną szczegółowe działania wraz z ich harmonogramem. Inkubacja inicjatywy potrwa maksymalnie 40 tygodni i zakończy się w 2024 roku.

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w programie mogą wziąć udział w szkoleniu, podczas którego zaprezentowane zostaną zasady programu. Szkolenie odbędzie się w dniu 27 marca br. w formule on-line w godz. 12.00-14.00. Dodatkowe informacje dostępne są w biurze MROT pod numerem tel. 22 877 20 10.