MSiT: początek konsultacji ws ustawy o promocji

archiwum MROT

W czwartek w siedzibie MSiT odbyły prekonsultacje dotyczące nowelizacji ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Według komunikatu MSiT, projektowany nowy akt prawny ma na celu kompleksową regulację działalności organizacji turystycznych, pozwalając im na efektywne funkcjonowanie.

W spotkaniu prowadzonym przez Ewę Pawlak–Lewandowską, dyrektor Departamentu Turystyki uczestniczyli m. in. Prezes POT-Robert Andrzejczyk, dyrektor z POT-Jacek Janowski, przedstawiciele ROT-ów (m.in. Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej, Iwona Majewska i Dorota Zbińkowska z MROT, Dorota Lachowska z Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Małgorzata Wilk-Grzywna ze Świętokrzyskiej ROT) a LOT-ów (Jarosław Lichacy, Wiesław Czerniec, Grzegorz Skoliński), reprezentantka Związku MIast Polskich – Iwona Haponiuk MSiT reprezentowali dyrektor departamentu turystyki-Ewa Pawlak-Lewandowska, jej zastępca – Dominik Borek oraz Elżbieta Wyrwicz. Ta ostatnia został włączona do zespołu pracującego na d nową ustawą.
Celem spotkania było wytyczenie wspólnego i spójnego kierunku prac nad ustawą poprzez wymianę doświadczeń w zakresie promocji turystyki
w Polsce.

Jak głosi komunikat MSiT, w ramach wstępnych konsultacji przedstawione zostały propozycje i sugestie dotyczące omawianej ustawy zaproponowane przez przedstawicieli organizacji turystycznych. Uczestnicy spotkania

jednogłośnie stwierdzili, że obowiązująca ustawa o POT jest przynajmniej częściowo zdezaktualizowana i wymaga zmiany. Wśród tematów poruszanych przez prelegentów znalazły się m. in. kwestie związane z opracowaniem systemowego sposobu finansowania działalności organizacji turystycznych oraz podziałem kompetencji pomiędzy podmiotami.

Według jednego z uczestników, po raz pierwszy widać, ze urzędnicy z resortu zdają sobie sprawę, że radykalne zmiany w zarządzaniu promocja turystyczna są konieczne. Jak powiedział inny z uczestników „odnoszę wrażenie, że MSiT wreszcie traktuje sprawę nowej ustawy o POT poważnie.” Reprezentanci branży podkreślili zresztą, że jeśli zmiany w nowej ustawie mają być kosmetyczne, to nie ma co ich konsultować i szkoda czasu na spotkania.

Przedstawiciele ROT-ów i LOT-ów spotkają się za miesiąc, żeby przedyskutować, jakie postulaty dotyczące nowej ustawy o POT mogą być wspólne dla obu środowisk.

Ciekawostką jest, że podobno z dużym zrozumieniem ze strony MSiT spotkała się propozycja wprowadzenia w Polsce opłaty turystycznej.

Prekonsultacje ws nowej ustawy o POT, po raz pierwszy zapowiedział Sławomir Skrzydlewski z MSiT podczas III Forum Promocji Turystycznej organizowanego przez portal WaszaTurystyka.pl we Wrocławiu.