MSIT: prekonsultacje ws ustawy o promocji

Jak zapowiedział podczas III Forum Promocji Turystycznej organizowanego przez portal WaszaTurystyka.pl, główny specjalista ds. legislacji w departamencie turystyki MSiT, Sławomir Skrzydlewski, resort przeprowadzi 28 czerwca prekonsultacje ws nowej ustawy o systemie promocji turystyki w Polsce.

Tak bowiem, zgodnie z postulatami części branży turystycznej, prawdopodobnie będzie nazywać się nowa ustawa regulująca nie tylko przepisy dotyczące Polskiej Organizacji Turystycznej, ale i systemu ogólnego promocji i zarządzania nią.

Departament Turystyki rozesłał zaproszenia na 28 czerwca. Reprezentanci branży zwracają uwagę, że nie jest to najlepszy termin – początek wakacji i czas intensywnej pracy.
Przedstawicielom ministerstwa zależy na aktywnym udziale w spotkaniu, stąd w zaproszeniu znalazł się warunek uczestnictwa: „przygotowanie propozycji i sugestii dotyczących omawianej ustawy, w formie konspektu lub prezentacji i przesłanie ich drogą mailową do 20 czerwca 2018 czerwca.”

Sam Departament nie przedstawił przed spotkaniem swoich propozycji, a jedynie krótką listę zagadnień, które będą poruszane podczas prekonsultacji:

1. Podział zadań pomiędzy poszczególne podmioty systemu promocji turystycznej;
2. Forma prawna (stowarzyszenie?, agencja rządowa/samorządowa?, inna, jaka?) oraz czy i komu podlegać organizacje turystyczne na poziomie regionalnym i lokalnym (odpowiednim organom władzy samorządowej? Organom władzy rządowej? organizacjom turystycznym wyższego stopnia np. POT, inne rozwiązanie);
3. Rozwiązanie organizacyjno-prawe stymulujące/wymuszające fakt, aby podmioty zajmujące się promocją turystyczną na poziomie lokalnym/regionalnym prowadziły swoja działalność w obrębie racjonalnie wyznaczonych funkcjonalnych regionów turystycznych.

Wiele konkretnych pomysłów w wyżej omawianych kwestiach przedstawianych było podczas III Forum Promocji Turystycznej we Wrocławiu. Wnisoki z tego Forum można znaleźć TUTAJ.