Miodobranie w skansenie w Sierpcu

fot. archiwum Muzeum Wsi Mazowieckiej

Tegoroczna edycja „Miodobrania w skansenie” odbyła się 3–4 lipca w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W imprezie wzięło udział ponad 3500 osób.

Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Nasze Zatorze” w Sierpcu zorganizowana została dwudniowa konferencja naukowa „Pszczoły i my – rola pszczół i produktów pszczelich dla człowieka”.

Pierwszy dzień obrad skierowany był do pszczelarzy. Dyskutowali oni na temat problemów, z jakimi się obecnie zmagają oraz nowatorskimi rozwiązanymi w pasiecznictwie.

Drugi dzień konferencji skierowany był do konsumentów miodu. Mogli oni dowiedzieć się jakie walory odżywcze posiadają poszczególne gatunki miodu a także jak wykorzystać prozdrowotne właściwości miodu w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych.

W niedzielę w zagrodach wiejskich skansenu zwiedzający uczestniczyli w pokazach pszczelarstwa przygotowanych przez Stowarzyszenie Serfenta z Cieszyna, bartnictwa w wykonaniu Bractwa Bartnego Puszczy Augustowskiej oraz Koła Pszczelarzy w Sierpcu.

Prezentacje wyplatania uli słomianych, wirowania miodu, wykonywania ramek, a także podchodzenia do barci za pomocą leziwa i dziania kłody bartnej wywoływały duże zainteresowanie.

Podczas zwiedzania ekspozycji turyści oglądali najczęściej spotykane na terenie Polski typy uli – od kłodowych, przez słomiane koszki, po ule skrzynkowe z ramkami. W jednym z budynków gospodarskich przygotowana została wystawa poświęcona dawnym narzędziom i sprzętom używanym w pasiekach. W programie imprezy znalazło się też sporo atrakcji dla dzieci.
Najmłodsi rozwiązywali łamigłówki, brali udział w zabawach pszczelarskich i wykonywali hoteliki dla dzikich pszczół murarek.

O godzinie 14.00 w muzealnym kościele odprawiona została uroczysta msza święta w intencji pszczelarzy. Uczestniczyła w niej liczna w tym dniu brać pszczelarska.

Na kiermaszu miodu znaleźć można było szeroki wybór miodów, pierzgę, propolis, mleczko pszczele, wyroby z wosku, miody pitne, a także wytwory rękodzieła i tradycyjne produkty regionalne. Muzealną scenę amfiteatru objęła w posiadanie wiejska kapela Pana Jacka. Skoczne piosenki i przyśpiewki ludowe niejednego porwały do tańca.

W „Miodobraniu w skansenie” wzięło udział ponad 3500 osób.

1 sierpnia skansen zaprasza na „Żniwa w skansenie”. Na przylegające do zagród pola wyjdą żniwiarze zaopatrzeni w sierpy i kosy, wyjadą kosiarki konne. Na rżyskach staną stygi, a w chłopskich domostwach będzie można poznać ludowe zwyczaje związane z okresem żniwnym.

Wiatrak w Sierpcu znowu miele