Ministerstwo Zdrowia zaopiniuje wytyczne dla wypoczynku dzieci i młodzieży

ministerstwo zdrowia wypoczynku dzieci
fot. Tobias Mrzyk / Unsplash

Stworzenie projektu wytycznych bezpieczeństwa dla wypoczynku dzieci i młodzieży – to owoc dzisiejszego spotkania przedstawicieli branży turystycznej z Ministerstwem Rozwoju i MEN. Jutro dokument trafi do GIS, jeśli zostanie przyjęty – do Ministerstwa Zdrowia.

Zapowiadane spotkanie w sprawie letnich kolonii dla dzieci i młodzieży odbyło się dzisiaj. Branża turystyczna ze wsparciem Ministerstwa Rozwoju próbowała ustalić, czy tegoroczny zorganizowany wypoczynek dojdzie do skutku. Tego nie ustalono, wiadomo jednak, że podjęta zostanie próba stworzenia wytycznych bezpieczeństwa i higieny.

Dyrektor Departamentu Turystyki Rafał Szlachta zapewnił podczas spotkania, że w najbliższych dniach Ministerstwo Rozwoju dopracuje projekt wytycznych i skonsultuje go z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Po akceptacji MEN projekt zostanie przedstawiony Ministrowi Zdrowia” – czytamy w komunikacie Polskiej Izby Turystyki.

Jak się dowiadujemy, GIS dostanie propozycje bardzo szybko, w ciągu dni. Ewentualne przyjęcie wytycznych nie jest oczywiście gwarancją, że wyjazdy będą mogły się odbyć. Jednak jak mówi wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, Andrzej Kindler, są „iskierką nadziei” dla organizatorów. „Byłyby konkretną podstawą, nad którą możemy pracować. I która daje jakąś wiedzę, na czym stoimy i na co się przygotować” – komentuje.

Jak dowiadujemy się z komunikatu, nad wytycznymi pracował zespół, w skład którego weszli, oprócz Andrzeja Kindlera: Krzysztof Maziński – BUT (PITM, PIT), Teresa Wilk – Jaworzyna Tour (PIT), Paweł Sławiński – ATAS (PIT), Bogdan Zwoliński – Konsorcjum: Almatur-Wonderlands (PIT), Paweł Byliński ¬¬– HaloMazury (PIT), Piotr Wiktorko – Polan-Travel (PITM, PIT).

„Mam nadzieje, że w najbliższych dniach wszyscy (organizatorzy, gestorzy bazy, rodzice uczestników) będziemy znali wytyczne w zakresie warunków jakie trzeba spełnić, by kolonie i obozy mogły się odbyć i by były bezpieczne dla uczestników i kadry. Jesteśmy w ramach doprecyzowania wytycznych w kontakcie roboczym ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, działającego wspólnie z innymi organizacjami harcerskimi i skautowymi nad wytycznymi dla organizacji wypoczynku niekomercyjnego, aby wprowadzane rozwiązania były spójne” – pisze Andrzej Kindler w komunikacie.