Minister Szumowski: w ciągu tygodnia nowe procedury dla obozów

Szumowski: procedury dotyczące obozów w ciągu tygodnia
Minister Szumowski w studio RMF FM/fot. archiwum RMF FM

Podczas dzisiejszej rozmowy z Robertem Mazurkiem w RMF FM, minister zdrowia Łukasz Szumowski, powiedział, że w ciągu tygodnia zostaną podane procedury na wypadek zakażenia koronawirusem na obozach i koloniach letnich.

Minister Szumowski zapytany czy zna wydane przez GIS zalecenia dla organizatorów obozów i kolonii , odpowiedział, że zna założenia. Podkreślił, że muszą one być proste, bo nie da się przewidzieć wszystkich scenariuszy.

Według ministra pozostała do opracowania procedura reagowania na sytuację, kiedy dziecko będzie chore, która musi odpowiedzieć na pytania: Czy wtedy testowany jest cały obóz, czy wtedy jest wprowadzana kwarantanna dla całego obozu.

Zapytany o termin podania do wiadomości tej procedury, Łukasz Szumowski zapowiedział: „W ciągu tygodnia te metody I sposoby postępowania w wypadku zakażenia na obozie zostaną wypracowane.”

Przypomnijmy, że 29 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Już dzień później, Polska Izba Turystyki, zauważyła, że wytyczne opublikowano bez aktualizacji i nie zostały dostosowane do zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów. PIT zaapelowała o szybką aktualizację wytycznych I wystosowała do MEN pismo, w którym wskazuje pięć najważniejszych koniecznych zmian. Przede wszystkim, chciała zmiany wymogu, aby grupa spędzała czas tylko na terenie obiektu. Według PIT, dzieci i młodzież powinny mieć możliwość zwiedzania tych obiektów i atrakcji, które spełniają określony prawem reżim sanitarny.

PIT wskazywała także, że można by dopuścić liczebność grup do 15 i 20 osób, a do wytycznych należy dopisać limit 150 osób biorących udział w jednym spotkaniu, zgodnie z rozporządzeniem.

Postulowała również, aby wytyczne uwzględniały obozy odbywające się na terenie różnych krajów i wskazywały, że przewóz osób powinien być dostosowany do przepisów w krajach tranzytowych.

Minęło dziesięć dni, według naszych nieoficjalnych informacji MEN nie widzi potrzeby zmian wytycznych.