„Medycyna na Krańcach Świata” – druga edycja kampanii

materiały prasowe

Hasłem kampanii „Medycyna na Krańcach Świata” jest: „Z podróży możesz przywieźć wszystko, przywieź jednak tylko dobre wspomnienia”. II etap kampanii, to szkolenia profesjonalnych touroperatorów.

Sebastian Kołodziej z unique work, inicjator kampanii „Medycyna na Krańcach Świata”, powiedział: „Pierwszej pomocy w razie potrzeby może udzielić pilot albo rezydent, ale w praktyce przedstawiciel biura podróży nie zawsze dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu pierwszej pomoc przedmedycznej. W drugiej edycji kampanii Medycyna na Krańcach Świata postanowiliśmy więc skupić się na szkoleniu profesjonalnych tour operatorów. W projekt edukacyjny zaangażowała się Polska Izba Turystyki oraz ambasador kampanii polarnik Marek Kamiński.”

Kampania „Medycyna na Krańcach Świata” po raz drugi uświadomi turystom, że rzeczy materialne: wygodny hotel, przegląd samochodu lub zakup sportowego obuwia są równie ważne, jak zadbanie o niespodziewane sytuacje losowe, w których zagrożone jest zdrowie, a nierzadko także życie podróżujących.

Razem z PIT

Sebastian Kołodziej dodał: „W drugiej edycji „Medycyny Krańca Świata” poruszamy tematy, które często sygnalizowali nam uczestnicy zeszłorocznej pierwszej odsłony kampanii. Blogerzy podróżniczy, ale także indywidualni turyści podkreślali, że biura podróży często nie są w stanie udzielić profesjonalnej informacji dotyczącej optymalnego dla danej destynacji ubezpieczenia zagranicznego, rekomendowanych szczepień, praktycznego przygotowania podręcznej apteczki. Tymczasem to czynniki szczególnie ważne, zwłaszcza, kiedy wybieramy się na wakacje do krajów tropikalnych, należących do innej strefy klimatycznej. Coraz dalsze kierunki są coraz bardziej popularne wśród polskich turystów, a tym samym potrzeba edukacji i wiedzy jest coraz większa.

Do drugiej edycji kampanii postanowiliśmy zaprosić Polską Izbę Turystyki – organizację, która zrzesza wszystkie największe biura podróży. Stworzyliśmy szkoleniową platformę e-learningową dla pracowników z branży travel – zależy nam, aby efektem kampanii był liczny zespół absolwentów szkolenia – pracowników biur podróży, w tym przede wszystkim pilotów wycieczek i rezydentów turystycznych, którzy będą wyposażeni w podstawową wiedzę medyczną. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia turystów, odpowiednie przeszkolenie pozwoli im skutecznie wezwać profesjonalną pomoc, a wcześniej udzielić niezbędnej pierwszej pomocy poszkodowanym.”

Pierwszej edycji kampanii „Medycyna na Krańcach Świata” patronowała Martyna Wojciechowska – dziennikarka turystyczna i wielbicielka dalekich podróży. W drugiej odsłonie bierze udział Marek Kamiński, wybitny polarnik, który w przeciągu roku zdobył obydwa bieguny Ziemi.

Kampanii „Medycyna na Krańcach Świata” towarzyszy serwis on-line https://medycynanakrancachswiata.com/.