Małopolska uruchomi program pomocowy dla samozatrudnionych

Małopolska pomoże samozatrudnionym
Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego podczas wideokonferencji KIT

Władze województwa małopolskiego uruchomią projekt pomocowy, skierowany do osób samozatrudnionych. Do rozdysponowania będzie ok. 20 mln złotych.

Powiedział o tym wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz, podczas wideokonferencji, zorganizowanej przez Krakowską Izbę Turystyki.

Na pomoc dla samozatrudnionych będzie przeznaczone ok 20 mln złotych. Beneficjenci mogą liczyć maksymalnie na 9 tysięcy.
Warunki, jakie trzeba będzie spełnić, to: udokumentowanie spadku obrotów w czerwcu i lipcu, o przynajmniej 75 proc., w stosunku do uśrednionych obrotów w II połowie ubiegłego roku, niezaleganie z podatkami i składkami, na dzień 31 grudnia 2019 roku, nieprowadzenie działalności wykluczonej przez przepisy dotyczące przydzielania pomocy publicznej oraz niezatrudnianie żadnych pracowników przed 31 grudnia 2020 roku.

Tomasz Urynowicz powiedział: „Pomoc dla samozatrudnionych finansowana jest ze środków unijnych, w związku z tym musimy poczekać dwa tygodnie na zatwierdzenie naszych działań przez UE. Na 3 dni przed uruchomieniem naboru, zostanie udostępniony testowo generator wniosków, aby każdy zainteresowany mógł zapoznać się z systemem, przed złożeniem aplikacji. Spodziewany się lawinowego składania wniosków. Decydować będzie zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Biorąc pod uwagę narzucone przez nas warunki, zgłosić się może ok. 15 tysięcy osób. Środków starczy niestety tylko dla ¼, może 1/3 a nich. Ta pomoc nie wystarczy dla wszystkich, ale z przykrością muszę powiedzieć, że nie mamy więcej środków, które moglibyśmy rozdysponować. Chcielibyśmy, żeby wypłaty ruszyły pod koniec sierpnia, na początku września.