Lufthansa Group – rekordowe I półrocze

archiwum Lufthansa Group

W pierwszej połowie roku przewoźnicy Lufthansa Group przewieźli około 60 mln pasażerów – więcej niż kiedykolwiek wcześniej o ponad 17 proc. więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku.

Przewoźnicy Lufthansa Group przewieźli w czerwcu 2017 roku około 12 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 18 proc. w stosunku do tego samego miesiąca w roku poprzednim. Liczba pasażerokilometrów zwiększyła się o 12,3 proc. w stosunku do poprzedniego roku, a sprzedaż wzrosła o 15,9 proc. Współczynnik obłożenia maszyn wzrósł odpowiednio o 2,6 punktu procentowego i wyniósł 82,8 proc.

W pierwszej połowie roku zostało przewiezionych około 60 mln, 17,2 proc. więcej niż w pierwszej połowie roku poprzedniego. Ponadto, w pierwszej połowie roku Lufthansa Group przewiozła więcej pasażerów niż kiedykolwiek wcześniej. Współczynnik obłożenia maszyn osiągnął historyczny poziom 79 proc.. Liczba ta była o 2,7 punktów procentowych wyższa niż w roku poprzednim. 

Przewoźnicy sieciowi

Przewoźnicy sieciowi, Lufthansa, SWISS oraz Austrian Airlines, przewieźli w czerwcu 8,8 mln pasażerów, o 6,7 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego oraz o 5,1 proc. więcej niż w poprzednich miesiącach tego roku. W porównaniu z rokiem poprzednim, liczba pasażerokilometrów wzrosła w czerwcu o 2,6 proc. W tym samym czasie liczba rejsów została zmniejszona o 1,9 proc. Współczynnik sprzedaży wzrósł o 6,2 proc., a współczynnik obłożenia maszyn wzrósł o 2,8 punktów procentowych i wyniósł 83,2 proc.

W pierwszej połowie roku, przewoźnicy sieciowy przewieźli 45,5 mln pasażerów, o 5,9 proc,. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. W trakcie tego okresu, współczynnik obłożenia maszyn dla przewoźników sieciowych wzrósł o 3 punkty procentowe i wyniósł 79,3 proc.

Lufthansa German Airlines przewiozła w czerwcu około 6 mln pasażerów, o 2,7 proc. więcej niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego. 0,5 proc. wzrost liczby pasażerokilometrów w czerwcu spowodował 4 proc. wzrost w sprzedaży. Stąd też współczynnik obłożenia maszyn wyniósł 84 proc., o 2,9 punktu procentowego więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

W pierwszej połowie 2017 roku, Lufthansa przewiozła 31,2 mln pasażerów, o 4,8 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. W 79,9 proc., współczynnik obłożenia maszyn był o 3,4 punktu procentowegowyższy niż w pierwszej połowie 2016 roku. W wyniku tego, Lufthansa osiągnęła historyczny poziom możliwości przewozowych zarówno w czerwcu, jak i pierwszej połowie roku.

Połączenia bezpośrednie

Dzięki połączeniom bezpośrednim w ramach Lufthana Group – Eurowings (łącznie z Germanwings) oraz Brussels Airlines – w czerwcu zostało przewiezionych około 3,2 mln pasażerów. W ramach tej liczby, 3 mln pasażerów zostało obsłużonych na trasach krótkodystansowych, a 200 000 na trasach długodystansowych. Oznacza to wzrost o 79 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Przepustowość w czerwcu była o 108,7 proc. większa niż w roku poprzednim, podczas gdy wartość sprzedaży wzrosła o 114,2 proc., co skutkowało zwiększeniem współczynnika obłożenia maszyn o 2,1 punktu procentowego i wyniosło 80,9 proc. Na trasach krótkodystansowych, liczba pasażerokilometrów zwiększyła się o 73,5 proc.. W tym samym czasie sprzedaż wzrosła o 79,4 proc.. Dzięki temu w czerwcu na tych trasach n współczynnik obłożenia maszyn wzrósł o 2,7 punktu procentowego. Współczynnik obłożenia maszyn na trasach długodystansowych zmniejszył się o 1,4 punktu procentowego i wyniósł 80,8 proc., wzrost podaży wyniósł 329,5 proc., a wzrost sprzedaży 322,3 proc. Dzięki połączeniom bezpośrednim w pierwszej połowie roku zostało przewiezionych 14,5 mln pasażerów, to o 76,1 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. W 77,4 proc. współczynnik obłożenia maszyn był o 0,9 punktu procentowego wyższy niż w roku poprzednim.