LROT ogłasza nabór na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2022”

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna 8 sierpnia 2022 ogłosiła nabór kandydatur do XIX edycji konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2022”. Jest to regionalny etap ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT” organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych, a także podnoszenie jakości i konkurencyjności oferty turystycznej poprzez kreowanie produktów, które nie tylko wyróżniają się atrakcyjnością turystyczną, ale także są nowatorskie i przyjazne turystom. Zgłoszone propozycje zostaną poddane ocenie kapituły, do której zaproszeni zostaną eksperci z zakresu promocji i turystyki, oraz internautów w głosowaniu internautów, które zostanie ogłoszone na Facebooku.

W ramach konkursu przyjmowane są zgłoszenia dotyczące produktu turystycznego, zgodne z przyjętą przez organizatora definicją pojęcia „produktu turystycznego”:

  • Produkt turystyczny – Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.
  • Produkt turystyczny – Pakiet usług turystycznych – Impreza turystyczna – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.
  • Produkt turystyczny – Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy.
  • Produkt turystyczny – Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.
  • Produkt turystyczny – Miejsce – obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

Kapituła powołana przez zarząd LROT dokona oceny otrzymanych zgłoszeń i zarekomenduje trzy produkty z całego regionu do udziału w ogólnopolskim konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej”, prowadzonego przez POT, w tym jeden z nich do rankingu internetowego.

Certyfikat specjalny dla mało znanego produktu turystycznego

Dodatkowo LROT może zgłosić do udziału w ogólnopolskim etapie konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej” jeden produkt turystyczny w kategorii certyfikat specjalny, przyznawany produktowi, który posiada niezwykły potencjał, jest mało znany i istnieje na rynku nie dłużej niż dwa lata (licząc od daty udostępnienia produktu turystom). Twórcy takiego produktu powinni wykazać się oryginalnością i kreatywnością.

LROT przeprowadzi głosowanie internautów na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2022”, który odbędzie się na odrębnych zasadach. Do etapu ogólnopolskiego, LROT wybiera i przesyła zgłoszenie jednego kandydata do miana Złotego Certyfikatu POT.

Wybór jest dokonywany spośród dotychczasowych laureatów Certyfikatu POT według następujących zasad: Złoty Certyfikat POT będzie mógł uzyskać tylko ten produkt turystyczny, który otrzymał w latach ubiegłych Certyfikat POT i następnie twórczo rozwinął swoją działalność oraz Złoty Certyfikat POT może być przyznany produktowi nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty otrzymania Certyfikatu POT.

Wszystkie produkty turystyczne w konkursie ogólnopolskim „Najlepszy Produkt Turystyczny” wyróżnione Certyfikatem POT (w tym certyfikat internautów) zostaną włączone w wybrane działania promocyjne prowadzone przez POT w szczególności na rynku krajowym.

Termin przyjmowania zgłoszeń przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną upływa 7 września br.

Patronem jest portal WaszaTurystyka.pl.

Start konkursu Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2021