LOT, LOTAMS, LS Airport Services i LS Technics w Polskiej Grupie Lotniczej

archiwum PLL LOT

Cztery kluczowe spółki lotnicze znajdujące się pod kontrolą Skarbu Państwa – Polskie Linie Lotnicze LOT, LOT Aircraft Maintenance Services, LS Airport Services i LS Technics – zostały dziś włączone do Polskiej Grupy Lotniczej. To kolejny etap konsolidacji PGL i początek integracji sektora lotniczego w Polsce.

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego nastąpiło wniesienie aportem lotniczych spółek do Polskiej Grupy Lotniczej. LOT jest przewoźnikiem lotniczym, LOTAMS i LS Technics zajmują się obsługą techniczną samolo-tów, a LSAS handlingiem, czyli obsługą naziemną samolotów oraz obsługą pasażerów, bagaży i przesyłek lotniczych.

Skonsolidowana PGL będzie miała na rosnącym globalnym rynku lotniczym – w rywalizacji z innymi podmiotami – silniejszą pozycję niż każda ze spółek, która weszła w jej skład, miałaby w pojedynkę.

Rafał Milczarski, prezes PGL, powiedział: „PGL pozwoli wytworzyć synergię, która będzie bodźcem do rozwoju całego sektora lotniczego w Polsce, a pośrednio szybszego rozwoju polskiej gospodarki. Umieszczenie tych spółek pod parasolem właścicielskim PGL przyniesie im liczne korzyści biznesowe. Pozwoli na zwiększenie efektywności wynikające m.in. ze wspólnej strategii, lepszego przepływu informacji i know-how, a także ze wspólnego planowania i z zamówień grupowych. Powołanie silnej PGL leży w interesie polskiej gospodar-ki, Skarbu Państwa i wreszcie w interesie każdego polskiego podatnika i pasażera.”

Dotychczas LOT, LOTAMS, LSAS i LST nie miały wspólnie określonych celów i strategii działania, co z per-spektywy właściciela (Skarbu Państwa) oznaczało, że nie przynosiły mu one maksymalnych możliwych do uzyskania korzyści. Z powodu braku wspólnego ośrodka zarządczego na szczeblu właścicielskim oraz z uwagi na różnice w celach i brak współdziałania wynikające z rozproszonej struktury potencjał spółek nie był w pełni wykorzystywany.

Rafał Milczarski dodał: „Dzięki utworzeniu PGL pasażer znajdzie się w rękach jednej grupy kapitałowej, a nie kilku spółek, których nie łączyły wspólne cele. Z konsolidacji w połączeniu z rosnącym popytem ze strony pasa-żerów wynika szybszy wzrost. W związku z tym pasażer zyska większy wybór połączeń, bardziej konkuren-cyjną ofertęi w efekcie, będzie cieszył się wyższym standardem podróżowania.”

Aleksandra Juda, prezes LOTAMS, podkreśliła: „Dzięki powstaniu jednego zintegrowanego podmiotu najwięk-sze polskie spółki branży lotniczej rozpoczną wspólnie działania na rzecz rozwoju i będą realnie wpływały na kształt sektora lotniczego w Polsce. Przyczynią się też do rozwoju całej gospodarki. Niezależnie od wejścia w struktury PGL, LOTAMS zamierza utrzymać udział LOT-u w stosunku do pozostałych klientów na pozio-mie 50:50 dla świadczonych usług, a baza techniczna będzie stale poszerzała grono swoich klientów z całe-go świata.”

Marcin Opaliński, prezes LS Airport Services, skomentował: „Nie od dziś wiadomo, że „w grupie siła”. Dołą-czamy do PGL jako największy pracodawca branży lotniczej w Polsce, posiadający równocześnie doświadcze-nie w zakresie kompleksowej obsługi pasażerów, ich bagaży, przesyłek lotniczych i samolotów, którymi latają. Dotyczy to zarówno obsługi naziemnejrealizowanej przez pracowników LSAS, jak i obsługi technicznej, reali-zowanej przez pracowników LS Technics. Chcemy zaistnieć tam, gdzie lata nasz narodowy przewoźnik, a nas jeszcze nie ma. Wnosimy do PGL ogromną i bezcenną wiedzę i doświadczenie operacyjne. Cieszymy się, że będą one od dzisiaj służyły nie tylko rozwojowi spółek LS, ale również polskiej branży lotniczej skupionej wokół PGL.”

Spółka PGL została powołana do życia w styczniu br. W sierpniu br. Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez PGL spółek LOT, LOTAMS i LSAS i LST. Dzisiejsze włączenie spółek do PGL jest kolejnym etapem kon-solidacji.

Pierwszą ogłoszoną inwestycją PGL jest baza MRO (Maintenace Repair and Overhaul), która utworzona zosta-nie w ciągu trzech lat przez LOTAMS na terenie Portu Rzeszów-Jasionka. Inwestycja obejmuje hangary do obsługi technicznej samolotów, które mają być przystosowane m.in. do obsługi samolotów szerokokadłubo-wych najnowszej generacji, takich jak Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777 czy Airbus A350. Docelowo w skład PGL wejdzie też spółka zajmująca się pozyskiwaniem i leasingowaniem samolotów dla różnych linii lotniczych na całkowicie komercyjnych i rynkowych zasadach.