Łódź – turystyka dynamicznie wraca do normalności

Widok z hotelu Puro na Pałac Poznańskiego/fot. AG

Sezon wakacyjny 2021 roku był rekordowy w działalności Łódzkiej Informacji Turystycznej. Do końca września 2021 roku, centrum gościło łącznie 33 tys. turystów. Obłożenie hoteli w miesiącach letnich prawie się podwoiło.

Hubert Koper, kierownik Łódzkiej Informacji Turystycznej, powiedział: „O ile rok 2019 był bardzo dobry pod względem odwiedzalności punktu, to 2021 rok należy uznać za fenomenalny. W ciągu tylko pięciu miesięcy (od maja do września) centrum odwiedziło 28 tysięcy turystów z Polski i zagranicy. Warto tutaj dodać, że w całym, podkreślam – całym – pandemicznym roku 2020 wskaźnik ten wyniósł 25 tys. osób.”

Rekordowy pod tym względem był sierpień 2021 roku – kiedy w punkcie informacji obsłużono prawie 8 tys. gości.
W trakcie samego tylko Light Move Festival (24-26 września) centrum odwiedziło 1,6 tys. gości (średnio 533 osoby dziennie).

Mało gości zagranicznych

Wyraźnie zmieniła się struktura narodowościowa odwiedzających. O ile przed pandemią podział procentowy odwiedzających centrum informacji kształtował się na poziomie 80 proc. do 20 proc. na korzyść turystów krajowych, o tyle w 2021 roku jest to stosunek 92 proc. do 8 proc. na rzecz turystów z Polski.
Widać pewną obawę gości z zagranicy przed podróżami zagranicznymi.

fot. AG

Obłożenie hoteli – dwa razy większe

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, w sezonie letnim (od maja do sierpnia) obłożenie łódzkich obiektów noclegowych w 2021 roku niemal się podwoiło.

Tomasz Koralewski, prezes zarządu Łódzkiej Organizacji Turystycznej, podkreślił: „Wyraźnie widać, że sprawne zarządzanie obiektami noclegowymi, niezmiennie rosnące zainteresowanie Łodzią wśród turystów oraz skoordynowane i intensywne działania promocyjne z udziałem lokalnej branży turystycznej, Miasta Łódź i Łódzkiej Organizacji Turystycznej przynoszą efekty.

Jednak obserwowany “powrót na właściwe tory” turystyki przyjazdowej do Łodzi dotyczy przede wszystkim turystyki indywidualnej. Wciąż intensywnie pracujemy nad ponownym uruchomieniem turystyki biznesowej i grupowej, oczekując jednocześnie finalnego zniesienia obowiązujących restrykcji sanitarnych. W przypadku turystyki grupowej obserwujemy już jednak pewne ożywienie, chociażby dzięki coraz liczniejszym grupom seniorów odwiedzającym Łódź.”

Według raportu STR średnie obłożenie w łódzkiej bazie noclegowej w “lockdownowym” sezonie 2020 r. wyniosło jedynie 24 proc. Obecny rok przyniósł wyraźną poprawę i wskaźnik ten wyniósł 41 proc.

Nie jest to jeszcze ten sam poziom obłożenia co w rekordowym 2019 roku (wtedy notowania osiągnęły poziom 50-55 proc.). Najlepszy pod tym względem był sierpień 2021 r., kiedy wskaźnik obłożenia w łódzkich hotelach wyniósł 54 proc.

fot. AG

Ceny niewiele wyższe

Mniej dynamicznie, ale również wyraźnie “podskoczyły” słupki dla wskaźnika ADR określającego średnią cenę dnia dla sprzedanego pokoju. W okresie od maja do sierpnia 2020 roku było to średnio 192 zł na pokój, z kolei w analogicznym okresie 2021 r. było to 203 zł.

Wskaźnik dochodowości obiektu noclegowego, bez uwzględnienia kosztów poniesionych na prowadzenie działalności, tzw. RevPar w 2021 roku niestety nie powrócił do wartości z 2019 roku (wtedy było to ok. 100), ale wyraźnie zbliża się ku tej wartości. Co ciekawe, wskaźnik RevPar w Łodzi oscyluje wokół podobnych wartości jak w Warszawie i Krakowie (odpowiednio: 92, 89).

Orientarium w Łodzi – to będzie turystyczny przebój